Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs 2001)

Sunuş

Uluslararası Ekonomik Sorunlar"ın ilk sayısı sevindirici bir ilgi gördü. Birçok okuyucumuz değerlendirme ve tepkilerini yazılı olarak iletmek inceliğini gösterdi. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU’na, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Turgay ERGUN’a, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nün Prof. Dr. Tuba ONGUN’a, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Sekreteri Ayhan KARAPARS’a, değerli Büyükelçilerimiz Yaman BAŞKUT, Mümin ALANAT ve Kenan TEPEDELEN’e, Zaman Gazetesi Ekonomi Servisi’nden Aydın HASKEBAPÇI’ya yüreklendirici ifadeleri ve yapıcı eleştirileri için özellikle teşekkür ederim.

Yazarların kimlikleri hakkında kısaca da olsa not düşmek, yazılarda tablo ve grafik kullanmak, kaynakça sunmak gibi dilekleri, olanaklar ölçüsünde, bu sayıdan başlayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Tek konu veya olaya yönelik özel sayı çıkarılmasını da ileride gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.

Yazılar, doğal olarak, Bakanlığımızın ekonomik bölümlerinde veya ekonomik kuruluşlar nezdindeki dış misyonlarımızda çalışan arkadaşlarımız tarafından kaleme alınmaktadır. Ancak bu açıdan bir sınırlama söz konusu değildir. Dergi, görev yeri ne olursa olsun Bakanlığımızın bütün mensuplarına açıktır.

Diğer yandan, dergide yer alan yazılardan tamamen veya kısmen alıntı yapılması mümkündür. Bu halde, kaynak gösterilmesi ve alıntının yer aldığı yazının bir örneğinin Bakanlığımıza ulaştırılması yerinde olacaktır. Herbiri ciddi birikim ve emek ürünü olan yazılara özellikle akademik çevrelerimizce atıfta bulunulması kuşkusuz kıvanç verecektir.

Saygılarımla.

Oktay ÖZÜYE

____________________________________________