Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ağustos 2008)

Değerli Okurlar,

Uluslararası  Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin 30. sayısıyla sizlerle yeniden biraraya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu sayımızda da sizlerin ilgisini çekeceğini umut ettiğimiz birbirinden farklı konulara ilişkin makalelerle karşınızdayız.

Öncelikle, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Dr. Supachai Panitchpakdi, son zamanların en güncel konularından birini teşkil eden küresel gıda krizi hakkında kaleme aldığı makaleyle, mevcut gelişmeler ışığında sözkonusu krizin nedenlerine eğiliyor ve bu çerçevede üretilmesi gereken politikaları ele alıyor.

İkinci makalemizin yazarı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Bozkurt Aran ise, uluslararası ticarette yeni bir düzen arayışı çerçevesinde, uluslararası ticaret müzakereleri süreci ve Doha Kalkınma Turu’na ilişkin son gelişmeler hakkında bizleri bilgilendiriyor. 

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hakim Abdullah Cebeci’nin kaleme aldığı üçüncü makalemizde, daha önceki sayımızda ele alınan “OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” bağlamında tüzel kişilerin cezai sorumluluğu ve etkin pişmanlık sorunu ele alınıyor.

Türk EXİMBANK Risk Yönetimi Başkanı Cenan Aykut tarafından kaleme alınan dördüncü makalemiz ise, Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi’nce hazırlanan, bankalar tarafından toplam risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında dikkate alınan riskler hakkındaki Basel II Standartları’nı ele alıyor.

Dergimizin farklı bir konuya ışık tutan beşinci makalesinin yazarı Barçın Kurucu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Planlama ve İmar Kanunu tasarısı taslağının kamu yararı kavramı açısından değerlendirmesini yapıyor.

Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) hakkındaki son makalenin yazarı Halep Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Suphi Atan, Merkezin kuruluşu, amaçları, faaliyetleri, yönetim biçimi ve ülkemizle ilişkileri hakkındaki ayrıntılı bilgilerle bizleri aydınlatıyor.

Gelecek sayımızda, yepyeni konularla birlikte olmak dileğiyle!
Makaleler

The Global Food Crisis: Causes And Policy Response
Dr. Supachai Panitchpakdi


The Doha Development Round Of International Trade Negotiations
Bozkurt Aran


Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Bağlamında Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu ve Etkin Pişmanlık Sorunu
Abdullah Cebeci


Basel II Standartları
Cenan Aykut


3194 Sayılı İmar Kanunu ile Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’nın Kamu Yararı Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
Barçın Kurucu


Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas- ICARDA)
Suphi Atan