Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Kasım 2006)

Değerli okurlar,

2006 yılının son sayısında uluslararası ekonomik gündemde yer alan değişik konuları yansıtmaya devam ediyor, dergimize gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ediyoruz. Ayrıca, dergimizin altı yılını tamamlaması dolayısıyla bizleri kutlayan değerli okuyucularımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimizin bu sayısında konuk olarak Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı John M.Powell’ı ağırlıyoruz. Powell, Türkiye’nin açlıkla mücadelede yaptığı katkıları  hakkında  açıklayıcı bilgi sunuyor. Thank you very much John.

İkinci İngilizce makalemizde ise kamu yönetiminde  son zamanlarda değişik çevrelerde tartışılan bir konuyu ele alıyoruz. Ulaş Moğultay tarafından hazırlanan ve kamu sektörü çalışanlarının performansa dayalı ücretlendirilmesini inceleyen değerlendirmeyi ilgi çekici bulacağınızı  umuyoruz.    

Çevre Yüksek Mühendisi Güzin Arar, “Çevre Diplomasisi” konusunda güncel tartışmalara ışık tutan makalesinde çevre politikaları konusunda  ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Makalede, uluslararası ekonomik gündemin önemli bir unsurunu oluşturan çevre konularına yeni yaklaşımlar ele alınmaktadır.

13 Temmuz 2006 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile enerji koridorumuzda önemli bir halkanın tamamlanması mümkün olmuştur. Zafer Ateş, bu konudaki makalesinde geniş Hazar Havzası hidrokarbon kaynaklarının Batı pazarlarına erişim yollarını incelemektedir.

Küreselleşme ile birlikte hız kazanan bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri arasında yer alan Büyük Arap Serbest Ticaret Bölgesi (GAFTA) Ali Dikili tarafından değerlendirildi.

Eylül 2006’da yayınlanan IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu Salih Ünlü tarafından derlendi. Bu raporda dünya ekonomisindeki son  gelişmeler incelenmekte ve geleceğe dönük beklentiler ele alınmaktadır.
 
Geçen sayımızda başladığımız uygulama çerçevesinde bu sayımızda geleceğin önemli örgütlerinden biri olarak tanımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’yu tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yaşar Özbek tarafından hazırlanan makaleyi faydalı bulacağınıza inanıyoruz.

Gelecek sayıda buluşmak üzere…