SAYI XXXIV
Değerli Okurlar,

Dergimizin 34. sayısıyla yeniden birlikteyiz. Bu sayımızda da, yeni konularla uluslararası ekonomi alanındaki bilgi dağarcığınızı zenginleştirmeyi amaçlamaktayız. İlk makalemizde, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Prof.Dr. Ekmelleddin İhsanoğlu,İslam Ülkeleri Teşkilatı Ekonomik ve ticari İşbirliği Daimi Komitesi’ni (İSEDAK) tanıtmaktadır. Bu sene 25. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İSEDAK, İKÖ’nün üç Daimi Komitesi’nden biri olup, 1984 yılından bu yana başkanlığı Türkiye tarafından yürütülmektedir.

İkinci makalemizde, İbrahim M.Yağlı, yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisinin taşıdığı potansiyeli ve dünyada ve Türkiye’deki gelişim sürecini incelemektedir. 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri olan çevre ve iklim değişikliği konusuna önümüzdeki sayılarımızda da farklı boyutlarıyla yer verme düşüncesindeyiz.

Trans-Avrupa ulaşım şebekeleri ve Türkiye konusunu işleyen üçüncü makalede, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ulaştırma uzmanı Sevinç Yaman, ülkemizin trans- Avrupa ulaşım şebekelerine eklemlenmesi amacıyla yürütülen ulaşım altyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi (TINA) çalışması hakkında bilgi vermektedir. Doğu- Batı, Kuzey-Güney ulaştırma eksenlerinde ülkemizin sahip olduğu coğrafi avantajların uygun politika ve projelerle geliştirilmesi, AB üyelik sürecimiz bakımından da stratejik öneme sahip bir konudur.

Dördüncü makalede Gizem Türkgenci, Türkiye’deki serbest bölgelerin kalkınmaya etkisini değerlendirmekte, AB müktesebatına uyum süreci çerçevesinde serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili olarak yapılmakta olan değişiklikler hakkında bilgi vermektedir. Bu makale, toplam 50 binden fazla kişinin istihdam edildiği, 24 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip serbest bölgelerimizi daha yakından tanımamıza imkan sağlamaktadır. Son makalemizde, Kurtuluş Aykan, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nu (UNESCAP) tanıtmakta, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle, iyi okumalar dileriz.


Makaleler

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomikve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)
Kurtuluş Aykan

Trans-Avrupa Ulaşım Şebekelerinin (Ten-T) Gelişimi Kapsamında Türkiye’de Yürütülen Çalışmalar
Sevinç Yaman

Comcec And Economic And Commercial Cooperation Among The Oic Member States
Ekmeleddin İhsanoğlu

Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi
Gizem Türkgenci

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi
İbrahim M. Yağlı