Sayi XXXI

Değerli Okurlar,

        Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin 31. sayısı ile yine beraberiz. Dergimizin hazırlıkları aylar önce başlatıldığından, bugünlerde bir orman yangını gibi tüm dünyayı saran uluslararası finans krizi ile ilgili makalelere bu sayımızda yer verme imkanımız olmadı. Önümüzdeki sayının ağırlıklı konusu, uluslararası finans krizi ve bunun ülkemiz ve dünya ekonomilerine etkileri olacaktır.

        BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Genel Direktörü Jacques Diouf  tarafından kaleme alınan “Dünya Gıda Krizi ve Ötesi” başlıklı ilk makalede,  dünya gıda krizinin temel nedenleri ve krizden çıkış yolları irdelenmektedir. Diğer sebeplerin ötesinde krizin en temel nedenini, tarımsal yatırım ve araştırmaya uzun süredir yeterli kaynak ayrılmamasına  bağlayan Diouf’un analizini, bugünü anlamak ve geleceğe yönelik tasarımlarda bulunabilmek  bakımından ilginç bulacağınızı ümit ediyoruz.

         Türkiye’nin kalkınmakta olan ülkelere yaptığı yardımın ulaştığı boyut hakkında  birçoğumuzun yeterince bilgi sahibi olmadığını bildiğimizden,  TIKA’yı tanıtan bir makaleye uzunca bir süredir yer vermeyi arzuluyorduk.  Bu konudaki bilgi eksikliğimizi,   Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanı Musa Kulaklıkaya tarafından yazılan “Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA” başlıklı makalenin fazlasıyla gidereceğini düşünüyoruz. Bu makaleyle,   TİKA’nın son dönemde gerçekleştirdiği atılımlar ve  az gelişmiş ülkelere yaptığı yardımların , hepimize gurur verecek boyuta geldiğini öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. 
 
         Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) Ekonomist Ozan Acar, Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümün Dinamikleri  başlıklı makalesinde, 1980’lerden bu yana Türkiye ekonomisinin dönüşümünü sektörel bazda analiz ediyor. Bu makalenin sizlere yeni bir bakış açısı kazandıracağını umuyoruz.
 
        Dördüncü makalemizde, Dr. Y.Turan Çetiner, küresel bilgi toplumuna dönüşen dünyamızda, Türkiye’nin E-Dönüşüm çalışmalarını ve bu alanda kaydettiği gelişmeleri incelemekte, AB ile karşılaştırmalı olarak geleceğe yönelik perspektifimizi değerlendirmektedir.

        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Zerrin Özbek tarafından  kaleme alınan, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in Türkiye Ekonomisine Etkileri”ni konu alan beşinci  makalede, Türkiye’deki KOBİ’leri masaya yatırılmakta, AB ile uyum sürecinde ülkemizdeki KOBİ’lerin üretim ve istihdamda oynadıkları rolün ne şekilde artırılabileceği sorgulanmaktadır.

        Son makalede ise,  Bern Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Arda Ulutaş, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde Avrupa ülkeleri arasındaki mal ve yolcu taşımacılığını standart kurallar ve ilkeler uygulamak suretiyle kolaylaştırmayı amaçlayan  bir kuruluş olan Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü’nü (OTIF) bize tanıtmaktadır.   
   
        Gelecek sayımızda, yeni fikirler,  yeni konularla birlikte olmak dileğiyle!
Makaleler


The Global Food Crisis and Beyond

Jacques Diouf

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA

Musa Kulaklıkaya

Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümün Dinamikleri
Ozan ACAR

E-Dönüşümde Türkiye Nerede ?

Dr.Y.Turan Çetiner

KOBİ’lerin Türk Ekonomisine Etkileri

Zerrin Özbek

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü

Arda Ulutaş