Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Şubat 2007)

Değerli okurlar,

2007 yılının ilk sayısı ile sizlerle tekrar bir araya geliyor ve bütün okurlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyoruz.

24.sayımızın konuğu olarak OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gurria, makalesinde OECD’nin gelecek için vizyonunu ortaya koyuyor ve OECD çalışmalarının küreselleşen dünyamızdaki etkilerini değerlendiriyor. We are very grateful to Mr.Gurria and his collegues for this article, it is invaluable for us.

İkinci İngilizce makalemiz, OECD’nin de yakından takip ettiği uluslararası göç konusunu ele alıyor. Yavuz kül tarafından hazırlanan makalede uluslararası göçün gönderen ve kabul eden ülkeler açısından bir değerlendirmesi yapılıyor.

2006’da ilan edilen “Latin Amerika Yılı” çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu ülkelerle ilişkilerimizin geleceğine yönelik hedefler Büyükelçi Selahattin Alpar tarafından ele alındı. 2006 yılındaki bir diğer önemli gelişme Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin askıya alınması olmuştur. Bu karara giden yoldaki gelişmeleri ve gelecekte Dünya Ticaret Örgütü’nün alabileceği rolü Mustafa Özcan yorumladı.

Son zamanlarda etkinliği ve görünürlüğü artan bölgesel oluşumlardan biri olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) hakkında Halit Başar tarafından hazırlanan makaleyi açıklayıcı ve doyurucu bulacağınıza inanıyoruz.

Dünya ekonomisindeki büyüme karşısında en büyük küresel risklerden birini oluşturan iklim değişikliği konusu Cevat Tansuğ Ok tarafından kaleme alındı ve bu konuda yürütülen müzakerelerin yöntemi ve geleceği ele alındı.

Bu sayımızda tanıtılacak uluslararası ekonomik örgüt olarak Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID)’ni seçtik. Murat Ersoy tarafından derlenen çalışmada, yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk ve tahkim imkanı sunan ICSID hakkında aydınlatıcı bilgi bulabileceksiniz.

Gelecek sayıda buluşmak üzere…