Dış İlişkiler Terminolojisi

Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi resmi isimlerin ve terimlerin yazımı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların amacı tutarlı ve standart kullanımların sağlanmasıdır. Bu çalışmalar, ilgili Kurumlarımızla gerekli eşgüdüm yapılarak gerçekleştirilmekte ve güncelleştirilmektedir.

Halen yararlanılabilecek isim ve terim listeleri aşağıdadır:

- Sayın Cumhurbaşkanı ve Hükümet Üyelerinin Unvanlarının Yabancı Dilde Karşılıkları (Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransızca-İspanyolca-Rusça-Arapça)

- Dışişleri Bakanlığının Resmi İsminin Seçilmiş Dillerde Yazımı

- Türkiye Cumhuriyeti Yargı Kurumları (Türkçe-İngilizce)

- Askeri Terminoloji (Türkçe-İngilizce)

- Dünya Ülkelerinin Başkentleri Listesi (Türkçe-İngilizce) Türkçe Açıklamalı

- Dünya Ülkelerinin Resmi İsimleri ve Sıfatlarının Yazımı (Türkçe-İngilizce)

- Ekonomi ve Maliye Terimleri (İngilizce-Türkçe)

- Ekonomi ve Maliye Terimleri (İngilizce-Türkçe-Almanca)

- G-20 Terimleri ((Türkçe-İngilizce)/(İngilizce-Türkçe)/(Türkçe-Fransızca)/(Fransızca-Türkçe))

- Genel Hukuk Terminolojisi (Türkçe-İngilizce)

- Göç Terimleri Listesi (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

- Göç Terimleri Listesi (Türkçe-Rusça)

- Kamu Kurum İsimlerinin İngilizce Karşılıkları (Türkçe-İngilizce)

- Kolluk, Kamu Düzeni, Sınır Yönetimi Terminolojisi (Türkçe-İngilizce)

- Kültürel Miras Terminolojisi (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

- Müzik ve Sahne Sanatları Terminolojisi (Türkçe-İngilizce)

- Müzik ve Sahne Sanatları Terminolojisi (İngilizce-Türkçe)

- Nüfus ve Vatandaşlık Terminolojisi (Türkçe-İngilizce)

- Telif Hakları Terminolojisi (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

- Uluslararası Hukuk Terminolojisi (İngilizce-Fransızca-Türkçe)

- Uluslararası İlişkiler Terminolojisi (Türkçe-Almanca)

- Uluslararası İlişkiler Terminolojisi (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

- Uluslararası İlişkiler Terminolojisi (Türkçe-Rusça)

- Uluslararası Kuruluşlar Örgütler Alt Birim ve Kuruluşları Listesi (Türkçe-İngilizce)

- Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi (Türkçe-Rusça)