Bakanlığımız Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı, aşağıdaki belirtilen emlak konularında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir:

1. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terkedilmiştir.

2. Türk vatandaşlarının yurtdışındaki taşınmazlarına ilişkin mülkiyet iddiaları ilgili dış temsilciliklerimize iletilmektedir.

3. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’deki taşınmazlarına ilişkin sorunları, çözüm yollarının tespiti amacıyla ilgili kurumlarımıza bildirilmektedir.

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ REHBERİ