Bilgi Edinme ve Diğer Başvurular

Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve İnsan Hakları İhlal İddiası Bireysel Başvuru çerçevesinde bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanımı amacıyla internet üzerinden yapılacak başvurular içindir.

1. İlgili Mevzuat

4982 SAYILI Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Resmi Gazete Tarihi :24 Ekim 2003 Sayısı :25269 )

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 27.04.2004 Sayısı: 25445)

3071 SAYILI Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete Tarihi: 10.11.1984 Sayısı: 18571

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 07.06.2006 Sayısı: 26191)

Başvuru dilekçeleri elden verilebileceği, posta yoluyla gönderilebileceği gibi, bilgisayar ortamında da iletilebilir.

2. Posta Yoluyla
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / ANKARA 06100

Gerçek Kişiler Başvuru Formu

Tüzel Kişiler Başvuru Formu

3. Online Başvurular
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi zorunludur.Başvuru Yap | Başvuru Sonucunu Gör