Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs 2008)
Değerli Okurlar,

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin 29. sayısında yeniden birlikteyiz. Bahar aylarına rastlayan bu sayımızda, birbirinden ilgi çekici ve güncel konuları sizlerin ilgisine sunmayı hedefledik.

Bu bağlamda, öncelikle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekretaryası, Kurallar Bölümü’nde Danışmanlık görevini sürdüren Dr. Müslüm Yılmaz, DTÖ’nün kuruluşundan bu yana anti-damping önlemlerinin kullanımına ilişkin eğilim hakkında bizleri aydınlatıyor.

Bu sayımızın ikinci makalesi ise yine çok güncel bir konuyu ele alıyor. Özgür Yavuzer tarafından derlenen makale, uluslararası göç hareketlerinin Gelişen Ülkelerdeki ekonomik etkisini ayrıntılarıyla incelemekte.

Son dönemlerde gündemi yoğun olarak işgal etmekte olan küresel ekonomik krizin münhasıran İrlanda ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen üçüncü makalemizin yazarı ise Mustafa Özcan. Makale, bu ülkenin iktisadi alanda kaydettiği gelişmeyi çarpıcı bir örnek olarak dikkatimize getirirken, küresel ekonomik krizin bu ekonomik yapıya yansımalarını irdeliyor.

Maliye Bakanlığı’ndan Başmüfettiş Hasan Aykın ve Uzman Şerife Avcı’nın kaleme aldıkları dördüncü makalemizde ise “OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” hakkında bilgiler verilirken, bu Sözleşmeye taraf olmamız dolayısıyla mevzuat ve uygulamaya ilişkin olarak ülkemizde hayata geçirilen önlemlere değinilmekte.

Mehmet Akif Hakan ise, günümüzde gittikçe önem kazanan fikri mülkiyet ve patent kavramları hakkında bizi aydınlatırken, bu alanda faaliyet gösteren önemli bir örgüt olan Avrupa Patent Ofisi’ni de yakından tanımamıza imkan sağlıyor.

Yeni sayımızda, yepyeni konularla birlikte olmak dileğiyle!


Trends in the Use of Anti-dumping Measures During the First Twelve Years of the World Trade Organization
Dr. Müslüm YILMAZ

Is the Economic Impact of International Migration Marginal in Developing Countries?
Özgür YAVUZER 

İrlanda Ekonomisi ve Küresel Ekonomik Kriz
Mustafa ÖZCAN

OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi ve Türkiye’ye Yansıması
Hasan AYKIN
Şerife AVCI 

Mülkiyet, Fikri Mülkiyet, Patent ve Avrupa Patenti
Mehmet Akif HAKAN