Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs-2006)

/turkiye_nin-filistin-acilimi-ve-filistin-serbest-sanayi-bolgesinin-canlandirilmasi-projesi-.tr.mfaDeğerli okurlar,

Uluslararası ekonomik gündemde yeralan bazı konuları yansıtmak ve bunların Türkiye ile bağlantılarına değinerek çok taraflı ekonomik ilişkilerdeki gelişmelere ve çabalarımıza daha geniş bir ilgiyi uyandırabilmek amacıyla yola çıktığımız günlerden bu yana katettiğimiz mesafeye baktığımızda yüreklendirici bir tabloyla karşılaşıyoruz. Beş yılı aşkın bir süredir yayın hayatını sürdüren dergimize gösterdiğiniz ilgi ve olumlu tepkiler çalışmalarımıza cesaretle devam etmemizde yardımcı olmaktadır.

21. sayımıza ülkemizi de yakından ilgilendiren ve IMF reformunu ele alan İngilizce bir makale ile başlıyoruz. Bu makale ile UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Birimi eski Müdürü Sayın Yılmaz Akyüz’ü konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Doğal kaynakların en önemlisi olan suyun fiyatlandırılmasına ilişkin makale suyun hakkaniyete uygun, verimli ve ekonomik kullanımı ile ilgili çalışmaları ele almaktadır.

Hemen her sayımızda enerji ile ilgili bir yazıya ver vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da geçtiğimiz aylarda yaşanan RF-Ukrayna doğalgaz fiyat anlaşmazlığından kaynaklanan sorun çerçevesinde enerji güvenliğinin incelendiği bir makale sunuyoruz.

OECD ülkelerinde uluslar arası ticaret ve yatırımlarla ilgili makalede iç ürün piyasalarının liberalizasyonu ile ilgili ticaret ve yabancı sermayenin önündeki engellerin azaltılmasının faydalarını ölçmeye yönelik bir çalışma bulacaksınız.

Yakın bölgemizle ilgili konulardan Filistin serbest sanayi bölgesinin canlandırılması projesi ile ilgili makaleyi, ülkemizin ekonomik performansına ilişkin bir örnek oluşturması açısından da ele almak mümkündür.

Ülkemiz ulaştırmacılarının uluslar arası taşımacılıktaki önemli sorunlarından olan geçiş belgeleri ile ilgili makalemizde açıklayıcı ve ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Dergimizin geleceği ile ilgili konularda yapılacak her türlü öneri ve yeniliğe açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, değerlendirme ve tepkilerinizi yazılı olarak iletmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Oğuz ÖZGE