Sayı XXXII

    Değerli Okurlar,

 

    Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin 32. sayısında yeniden birlikteyiz. Dergimizin bu sayısında ilginizi çekeceğini umduğumuz konularla karşınıza çıkıyoruz.

 

    İlk makalemizde, ekonomi ve nüfus bakımından öndegelen, gelişen 8 ülke arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan D-8 Örgütü, Genel Sekreter Dipo Alam tarafından bizlere tanıtılmaktadır. 

 

    Ece Öztürk Çil’in Latin Amerika ekonomilerini ve küresel krizi konu alan ikinci makalesi, yakından takip etme imkanı bulamadığımız bir coğrafyanın ekonomik gelişim ve dönüşümü hakkında aydınlatıcı bir perspektif sunmaktadır.

 

     Fuat Bayar tarafından kaleme alınan üçüncü makalede, küreselleşme kavramı, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

 

     Dördüncü makalemizde Alara İstemil, 2008 Aralık ayında kamuoyuna sunulan OECD tarafından hazırlanmış Türkiye Çevresel Performans raporunu tanıtmaktadır. Çevre konusunun giderek önem kazandığı günümüzde, OECD’nin ilgili kurumlarımızla işbirliğiyle hazırladığı bu rapor dikkat çekici bazı tesbitlerde bulunmaktadır.

 

     Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan  uzman  Ece Aksop’un “Rüşvetle Mücadelede Ekonomik Boyut ve Uluslararası İşbirliği” başlıklı makalesinde,  haksız rekabet ve kaynak israfı yaratan rüşvetin engellenebilmesi için uluslararası planda sürdürülen çalışmalar ve ülkemizin bu çalışmalara katılımı konusunda değerli bilgiler verilmektedir. OECD, Avrupa Konseyi ve BM platformlarında sürdürülen bu çalışmalar içerisinde yeralan ülkemiz, imzalanan çeşitli Sözleşmelere de taraf olmuştur.

 

     Bu sayımızın son makalesinde, Nehir Ünel, bize UNCITRAL’ı  (BM Ticaret Hukuku Komisyonu) tanıtmaktadır. Uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve geliştirilmesini amaçlayan bu kuruluş, ekonomik ilişkilerin giderek geliştiği bir dünyada önemli bir işlev görmektedir.

 

     Önümüzdeki sayıda, yeni konularla birlikte olmak dileğiyle !Makaleler

A Glimpse at D-8 Achievements
Dipo ALAM

Küresel Kriz ve Latin Amerika Ekonomileri
Ece ÖZTÜRK ÇİL

Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye
Fırat BAYAR

Türkiye’nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesine ve Sürdürülebilir
Alara İSTEMİL

Rüşvetle Mücadelede Ekonomik Boyut ve Uluslararası İşbirliği
Ece AKSOP

UNCITRAL (BM Ticaret Hukuku Komisyonu)
Nehir ÜNEL