Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs 2007)

Çeşitli ulusal ve uluslararası ekonomik konulara yer vermeye çalıştığımız 25.sayımızla tekrar karşınızdayız.

Bu sayımızın ilk konuğu olarak DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy’i ağırlıyoruz. Lamy, makalesinde Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin tıkanma nedenlerini ve çözüm yollarını irdeliyor ve ülkemizin bu süreçteki rolünü değerlendiriyor. We are very grateful to Mr.Lamy and his collegues for many perceptive comments which provided valuable input to us.

İkinci konuğumuz Ankara’daki Hindistan Büyükelçiliği Müsteşarı S.K.Verma. Hint ekonomisi ile ilgili makalede Hint ekonomisini tanıyacak ve sunduğu fırsatları bulacaksınız. Mr.Verma is an invaluable ally who generously shared his knowledge. His insights about Indian economy are particularly beneficial..

Küreselleşmenin dünya ekonomisine getirdiği dengesizlikler Dr.Mustafa Duran tarafından yorumlandı. Bu dengesizliğin giderilmesine yönelik bazı senaryoların da ele alındığı makaleyi doyurucu ve açıklayıcı bulacağınıza inanıyoruz.

Bölgesel ekonomik gelişmenin önemli bir örneğini oluşturan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesi Artemis Sümer tarafından değerlendirildi. Gelecek yıllarda ülkemizin bulunduğu bölgedeki enerji ve taşıma ağlarının bir yönünü teşkil edecek olan proje hakkında ilk elden bilgi edinmiş olacakınız.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin uluslararası boyutu Hasan Aykın tarafından ele alındı. Uluslararası ekonomik ilişkilerde önem kazanmaya devam eden suç gelirlerinin aklanması ile mücadele hususundaki gelişmeler ve işbirliği mekanizmaları makalede ayrıntılı olarak inceleniyor.

Suyun ülke ekonomilerinde ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki rolü Muammer Hakan Cengiz tarafından araştırıldı. Suyun ekonomik öneminin çeşitli veçhelerden incelenmesi sonucu ortaya çıkan tablo, gelecekteki çalışmalarımız için ışık tutacaktır. Bu sayımızın tanıtım yazısı Meltem Güney’e ait. Bu kez tanıtılacak uluslararası ekonomik örgüt olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nü seçtik. Dünyadaki hizmet sektörleri arasında önemli bir konumu bulunan UNWTO ile ilgili bilgilerin ilginizi çekeceğine inanıyoruz.

Bu sayımız da, diğer sayılarımız gibi, yine yoğun bir kolektif çabanın ürünü oldu. Bu vesileyle, başta değerli katkıları ile bu sayının tekemmül etmesini sağlayan yazarlarımıza, dergimizde yer alan yazıları okuyup görüşlerini bizlerle paylaşan okurlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle…

Gelecek sayıda buluşmak üzere…