Uluslararası Ekonomik Sorunlar;(Şubat 2003)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin sekizinci sayısında tekrar sizinle buluşmuş olmaktan çok mutluyuz.

Dergi ile güttüğümüz amaçlardan biri, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarımızın, doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi, en azından ilk bakışta karmaşık gözükebilecek bazı ekonomik konulara ilişkin genel ve temel verilere dayanan bir çerçeve sunulmasıdır.

Günümüz dünyasında ekonominin, özellikle uluslararası siyasi gelişmelere olan etkisi eskisine oranla daha çok hissedilmektedir. Bu çerçevede, uluslararası ekonomik konulardaki bazı temel unsurların bilinmesi, bunlarla bağlantılı siyasi gelişmelerin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

Okurlarımızdan gelmeye devam eden olumlu tepkiler, dergimizin içeriğinin yanısıra, uluslararası ekonomik konularda artmakta olan bir duyarlılığın göstergesi olduğu için de bizi sevindirmektedir.

Akademik çevrelerin, karar verici durumunda olanların ve kamuoyumuzun gelişmeleri daha etkin takip edebilmesine sınırlı da olsa katkımızın olduğunu görmemiz, amaçlarımıza ulaşma yolunda, doğru yönde ilerlediğimizi göstermektedir.

Bu vesileyle, dergimizdeki makalelerden kaynak göstermek suretiyle yararlanılabileceğini ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, her türlü öneriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak saygılarımızı sunuyoruz.

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________