Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Şubat 2001)

Sunuş

Yirminci Yüzyılın son döneminin olgusu küreselleşme, çoğu kez iletişim ve ulaşım teknolojisindeki yeniliklerin bir sonucu olarak izah ediliyor. Bunda, kuşkusuz, büyük bir doğruluk payı var. Ancak, ekonomi açısından bakıldığında, bu teknolojilerin ortaya çıkışından çok önce başlamış çoktaraflı ekonomik diplomasi gayretlerinin bu sonuca katkılarını teslim etmek gerek. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde yoğunlaşan bu diplomasi, gümrük duvarlarının indirilmesinden başlayarak malların, hizmetlerin ve sermayenin daha serbest dolaşımının sağlanmasında, uluslararası ekonomik sınırların önemli ölçüde kaldırılmasında kayda değer bir rol sahibi. Küreselleşme sürecinde, çoktaraflı ekonomik çabaların mekânı genişlettiğini, son teknolojilerin ise ilişkilere kazandırdığı hız ile zaman boyutuna ivme verdiğini söylemek mümkün.

Türkiye, uluslararası ekonomik kuruluşların hemen hepsinin çoğu kez kurucu ve aktif üyesi. Bu kuruluşlarda yürütülen çalışmalar, doğaları gereği, karmaşık, uzun ve sabır isteyen bir süreç içinde yürüyor. Ulusal çıkarların alt-gruplar, gruplar içinde ve arasında müzakeresi ve sonunda genel bir uzlaşıya varılması hemen her defasında yıllar alıyor. Bu nedenle çoktaraflı ekonomik diplomasi de, doğrudan ilgili çıkar grupları ile uzman kadrolar dışında, kamuoyunun dikkatini fazla çekmiyor. Oysa sözkonusu çalışmaların sonuçları, yarattıkları hukuk ve ortaya çıkardıkları davranış biçimleri ile sadece uluslararası ilişkileri ve genel olarak ulusal ekonomileri değil, işletmeleri ve bireysel tüketicileri de doğrudan ilgilendiriyor.

Uluslararası ekonomik kuruluşlar nezdindeki temsilciliklerimiz ile Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'da bu konulardan sorumlu birimleri mensuplarının katkılarıyla üç ayda bir yayınlamayı öngördüğümüz "Uluslararası Ekonomik Sorunlar", bu alanda, en azından ilgili kamuoyumuza bilgi vermek niyetini taşıyor. Amacımız uluslararası ekonomik gündemde yer alan bazı konuları yansıtarak ve bunların Türkiye ile bağlantılarına değinerek çoktaraflı ekonomik ilişkilerdeki gelişmelere ve çabalarımıza daha geniş bir ilgiyi uyandırabilmek.

Görüş, dilek ve eleştirilerinizi bekliyoruz.

Saygılarımla.

Oktay ÖZÜYE
___________________________________________