Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ağustos 2004)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin 14’üncü sayısı ile değerli okuyucularımızın karşısına bir kez daha çıkmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Dergimizin bu sayısında, ilginizi çekeceğine inandığımız konular ile ilgili beş makale sunuyoruz. Bu makalelerin seçimi sırasında bir yandan yeni gelişmelere ilişkin güncel bilgiler içeren yazılarla okurlarımıza uluslararası ekonomi gündemi hakkında bir fikir vermeye çalışırken, diğer yandan da daha genel ve bir ölçüde referans niteliği taşıyan makalelerle okurlarımıza, gerektiğinde başvurabilecekleri kaynaklar da sunmaya çalışmaktayız. Bunları yaparken, başlıca amacımız, çeşitli vesilelerle gözlemlediğimiz, uluslararası ekonomik sorunlara ilişkin Türkçe kaynak eksikliğini bir ölçüde giderebilmek, derinlemesine araştırma yapacak okurlarımız için de, genel bir çerçeve çizebilmek. Okurlarımızdan almış olduğumuz olumlu tepkiler ve bize vermiş olduğunuz destek amacımız ulaştığımızı gösteriyor. Bu da bizi çok sevindiriyor.

Bu sayıda, ekonomik sorunlar ve çözüm arayışları ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi sürekli gündemde olan iki konudaki genel nitelikli iki makalenin yanında, II. OECD-KOBİ Bakanlar Konferansı ve UNCTAD XI, Sao Paulo Konferansı gibi önemli uluslararası toplantılar hakkında iki güncel makale de yer almakta. Bunların yanısıra, serbest ticaret anlaşmaları konusundaki tartışmalarda sık sık gündeme gelen NAFTA’nın onuncu yılı konusunda da bir makale sunuyoruz.

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, eleştiri ve önerilerinizi beklediğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________