Uluslararası Ekonomik Sorunlar;(Kasım 2002)

Uluslararası Ekonomik Sorunlar" dergisinin yedinci sayısı vesilesiyle tekrar buluşmuş olmaktan mutluluk duymaktayız. Dergimiz ile ilgili olarak okurlarımızdan almış olduğumuz olumlu tepkiler, dergiyi ilk çıkarırken hedeflediğimiz amaçlara ulaşma yolunda doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi bakımından bizim için yüreklendirici olmaktadır.

Öğrencilerden, Üniversite Rektörlerine kadar her düzeydeki okur ve uzmanlardan alınan bu tepkiler, uluslararası ekonomik gelişmeler konusuna ilginin giderek arttığını göstermektedir. Artan bu ilgi, gerek Bakanlığımız gerek diğer kurumlarımızda bu konuları takip eden görevlilerimiz için ayrı bir değer taşımaktadır.

Bilindiği gibi, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarının, dünyadaki ekonomik gelişme ve politikalar üzerindeki etkisi her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Bu etkinin beklenen yararı sağlayabilmesi için de, her şeyden önce doğru ve tarafsız bilgilenme gereklidir. Bu yönde sınırlı da olsa bir katkı yapmış olduğumuzu görmek bizi sevindiriyor.

Amaçlarımızdan biri de, ulaşmış olduğumuz okur kitlesini mümkün olduğunca genişletmektir. Bu çerçevede, dergide yeralan makalelerdeki görüşlerden kaynak gösterilmek suretiyle yararlanılması mümkündür ve bundan ayrıca memnuniyet duyulacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak saygılarımızı bir kez daha yineliyoruz.

Oktay ÖZÜYE  

___________________________________________

Akdeniz Forumu
İ. Selim YENEL
Türkiye ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmaları
Yücel GÜÇLÜ
Türkiye ile ABD Arasında  Olası Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının DTÖ ve AB Çerçevesindeki Yükümlülüklerimiz Açısından İncelenmesi
Oya KARAKAŞ
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma  Zirvesi
Barçın AĞCA