Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs 2003)

"Uluslararası Ekonomik Sorunlar" dergisinin dokuzuncu sayısını sizlere sunuyor olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Uluslararası gündemde yer alan ekonomik konularda, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi amacıyla, Bakanlığımız bünyesinde böyle bir çalışmanın başlatılması ve düzenli olarak bir derginin yayınlanması düşüncesi ilk ortaya çıktığında, öncelikli hedefimiz, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarımızın ilgi alanına giren, ancak yeterli düzeyde ve güncel gelişmeleri tam olarak yansıtacak Türkçe kaynak temininde zaman zaman karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine katkıda bulunmak olmuştu.

Hiç kuşkusuz, ele alınan konuların geniş ve karmaşık içeriği, her gün ortaya çıkan gelişmelere bağlı dinamik niteliği ve farklı yorumlara açık olmaları, bu konularda her ayrıntıyı ortaya koyacak çalışmalar hazırlanmasını güçleştirmektedir. Zaten böyle bir iddiamız da yoktur. Amacımız; bir yandan genel bir çerçevenin ortaya konulması, diğer yandan da, konulara duyulan ilginin artırılmasıdır.

Kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarımızın yanısıra çeşitli düzeylerdeki karar vericilerin, dergimizde ele alınan konulara olan ilgilerinin giderek artması, dergimizin hedefine ulaşmakta olduğunu göstermesi bakımından sevindirici olmaktadır. Bu da, dergiye katkısı olan değerli bürokratlarımız açısından en büyük ödül olmakta, onları yeni çalışmalara teşvik etmektedir.

Her türlü öneriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, saygılarımızı sunuyoruz.

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________