#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Eylül 2001)

Sunuş

Dergimizin üçüncü sayısını çıkartmaktan ve dergimize olan ilginin devamından büyük memnuniyet duymaktayız.İkinci sayımıza yönelik olumlu değerlendirmeler ve tepkiler bizi daha çok cesaretlendirmektedir. Gerek Bakanlığımız içerisinden gerek akademik ve bürokratik çevrelerden gösterilen ilgi, dergimizin ilk sayısında ortaya konulmaya çalışılan hedeflere ulaşma yönünde önemli mesafe kaydettiğimizin bir gösterisi olarak değerlendirilebilinir. Bu ilgi ve tepkilerin devamlı olmasını arzu ediyoruz.

Dergimizin bu sayısında dış politika ve dış ekonomik ilişkiler. En Az Gelişmiş Ülkeler, G-20 ülkeleri ve çevre konuları ele alınıyor.Daha önce belirttiğimiz gibi dergimizin sayfaları Bakanlığımızın ve Dış Temsilciliklerimizin değerli mensuplarına açıktır. Meslekdaşlarımızın uluslararası ekonomik sorunlar ile ilgili konularda hazırlayacakları yazılara derginizde yer vermekten büyük memnuniyet duyacağız.

 Saygılarımızla.

 Oktay ÖZÜYE

__________________________________________