Sevilla Zirvesi (21-22 Haziran 2002)
Türkiye

“25. Avrupa Konseyi, Türkiye’de uygulamaya konulan reformları memnunlukla karşılamaktadır.  Konsey, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı belgesinde belirtilen öncelikleri yerine getirme yönünde sarfettiği gayretleri teşvik etmekte ve tümüyle desteklemektedir. Gerekli siyasi ve ekonomik reformların uygulanması, Türkiye’nin katılım olasılığını diğer aday ülkelere uygulanan ilke ve kriterlerle uyumlu bir şekilde  yakınlaştıracaktır. Kopenhag’da, Türkiye’nin adaylığıyla ilgili müteakip aşama hakkında, Sevilla ve Kopenhag Zirveleri arasındaki dönemde kaydedilecek gelişmeler ışığında ve Ekim 2002’de Komisyon tarafından sunulacak İlerleme Raporu temelinde, yeni kararlar alınabilecektir.”

Kıbrıs

“24.Kıbrıs’ın AB’ye katılımı bağlamında, Helsinki Sonuçları  Avrupa Birliği’nin tutumunun temelini oluşturmaktadır. AB’nin tercihi, birleşmiş bir Ada’nın üyeliği olmaya devam etmektedir. AB Konseyi, BM Genel Sekreteri’nin çabalarına tam destek vermekte  ve katılım müzakerelerinin sonuçlanmasından önce gerçekleşmesi temennisiyle Kıbrıs Türk ve Rum toplum liderlerini ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu kapsamlı bir çözüme ulaşma yönünde mevcut eşsiz fırsatı değerlendirmek için çabalarını yoğunlaştırmaya ve hızlandırmaya davet etmektedir. AB, Birliğin dayandığı ilkelerle uyumlu olacak,  diğer bir deyişle Kıbrıs’ın üye bir devlet olarak tek bir sesle temsil edilmesini ve AB mevzuatının sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak böyle bir kapsamlı çözümün esaslarını (Kıbrıs’ın AB’ye) Katılım Antlaşması’na uyarlayacaktır. AB,  birleşmiş bir Ada’nın Kuzey kesiminin kalkınmasını desteklemek üzere önemli miktarda mali katkıda bulunacaktır.”