Nice Zirvesi (8 Aralık 2000)
Türkiye

“11.Avrupa Konseyi, Türkiye’ye ilişkin katılım öncesi stratejisinin uygulanmasında kaydedilen gelişmeyi memnunlukla karşılamakta ve Konsey’in 4 Aralık 2000 tarihli toplantısında Çerçeve Tüzük ve Katılım Ortaklığı belgesi üzerinde varılan mutabakattan büyük memnunluk duymaktadır. Bu durum, sözkonusu belgenin AB ile Türkiye arasında Helsinki Avrupa Konseyi Sonuçları doğrultusunda daha yakın ilişkiler kurulmasının önemini göstermektedir. Türkiye’den de Katılım Ortaklığı belgesini esas alarak AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programını hızla sunması talep edilmektedir.”

Kıbrıs

 “58.Avrupa Konseyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi Kararlarıyla tutarlı olacak şekilde kapsamlı bir çözüm bulunmasına ve Aralık 1999’da başlatılan sürecin olumlu bir sonuca ulaştırılmasına yönelik çabalarını kuvvetle desteklemektedir.”