Brüksel Zirvesi (25-26 Mart 2004)

Kıbrıs

AB Konseyi, BM Genel Sekreteri Annan’ın, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu bir şekilde, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için bu tarihi imkanı değerlendirmelerine yardımcı olma çabalarını güçlü bir şekilde  desteklemeye devam ettiğini vurgular. AB Konseyi, Komisyon’un hızlı bir çözüm bulunması için müktesebat çerçevesinde yardımcı olma yönünde süregelen iradesini memnuniyetle karşılar. Ayrıca, bir donör konferansı hazırlamak amacıyla, Komisyon’un  15 Nisan tarihinde Brüksel’de üst-düzey bir uluslararası konferans düzenleme teklifini memnuniyetle karşılar.  AB Konseyi, 1 Mayıs’dan önce adil, yaşayabilir ve işlevsel bir çözüme varılabileceği konusundaki inancını korumaktadır. Yunan ve Türk Hükümetlerinin işbirliğiyle müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması yönündeki kesin kararlılıklarını sürdürmelerini tüm taraflardan talep eder.

AB Konseyi, AB’ye birleşik bir Kıbrıs’ın katılımı yönündeki güçlü tercihini teyit eder ve AB’nin üzerine kurulduğu ilkeler çerçevesinde, böyle bir çözümün unsurlarını uyarlamaya hazır olduğunu tekrar vurgular.