Selanik Zirvesi (19-20 Haziran 2003)

Türkiye

 “AB Konseyi, Türk Hükümeti’nin başta geri kalan mevzuat çalışmalarını 2003 yılı sonuna kadar tamamlamak olmak üzere reform sürecini ileri götürme taahhüdünü memnuniyetle karşılamakta ve Hükümet’in Birlik’le katılım müzakerelerine başlamak için Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirme yönünde halen sürdürmekte olduğu çabalarını desteklemektedir. Şimdiye değin kaydedilen gelişmeler dikkate alındığında, bu amaca yönelik olarak hala daha fazla önemli gayret sarfedilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin bu amaca ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla Konsey, Türkiye’nin yerine getirmesi gereken öncelikleri belirleyen ve miktarı önemli ölçüde artırılmış katılım öncesi mali yardımla desteklenen gözden geçirilmiş bir Katılım Ortaklığı belgesini ahiren kabul etmiş bulunmaktadır.  Helsinki Sonuçları uyarınca, bu önceliklerin yerine getirilmesi Türkiye’ye AB üyeliği yolunda destek olacaktır. Katılım Ortaklığı belgesi, özellikle Aralık 2004’te AB Konseyi’nce alınacak karar ışığında, Türkiye-AB ilişkilerinin temel taşını teşkil etmektedir.“

Kıbrıs

“Kıbrıs’ın Birliğimize katılımı, iki toplumun Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmaları için elverişli koşullar yaratmaya başlamıştır. Bu amaçla Birliğimiz, BM Genel Sekreteri’nin iyiniyet misyonunun 1475 / 2003 sayılı karar dahil ilgili Güvenlik Konseyi kararları uyarınca sürdürülmesini kuvvetle desteklemektedir.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki temaslar ve iletişim bağlamındaki kısıtlamaların kısa süre önce hafifletilmesi olumlu olmuş ve iki toplumun Birlik içinde yeniden birleşmiş bir ada üzerinde birarada yaşayabileceklerini göstermiştir. Ancak, aynı zamanda, Birliğimiz mevcut durumu kapsamlı bir çözümün ikamesi olarak görmemektedir. Bu itibarla AB Konseyi, başta Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin liderleri olmak üzere tüm ilgili tarafların BM Genel Sekreteri’nin çabalarını güçlü bir şekilde desteklemeleri ve bu çerçevede görüşmelerin BM Genel Sekreteri’nin önerileri temelinde yakın zamanda yeniden başlatılması çağrısında bulunmaktadır. AB Konseyi, bu amaçla, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla uyumlu olacak adil, yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüm bulunması amacıyla gayretlerini sürdürecektir. Birliğimiz, AB’nin üzerine inşa edildiği ilkelerle uyumlu bir çözümün unsurlarını uyarlamaya hazır olduğunu hatırlatır. Bu bağlamda AB Konseyi, Komisyon’un AB müktesebatı çerçevesinde hızlı bir şekilde çözüme varılması yönündeki istekliliğini memnunlukla karşılamaktadır. AB Konseyi, ayrıca, Komisyon’un Kıbrıs’ın kuzey kesiminin ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine ilişkin bildirimini memnuniyetle karşılamakta ve bu önlemlerin Kopenhag Zirvesi kararları ve Kıbrıs Hükümeti’yle bilistişare uygulamaya konmasını beklemektedir.”