Brüksel Zirvesi (17-18 Haziran 2004)

Türkiye

AB Konseyi, Türkiye tarafından bugüne kadar reform süreci kapsamında, Mayıs’taki önemli ve kapsamlı anayasal değişiklikler de dahil olmak üzere gösterilen kaydadeğer gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. Türk Hükümetinin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmek amacıyla sarfettiği devamlı ve kalıcı çabaları da memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çerçevede, AB Konseyi, geri kalan yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ve reformların, idarenin tüm kademelerinde ve ülke çapında tam olarak ve zamanlıca uygulanması hususunda kararlı bir gelişme sağlama çabalarının hızlandırılmasının önemini vurgulamaktadır.

AB Konseyi, Türkiye’ye özellikle, yargının işlevi ve bağımsızlığının güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasındaki genel çerçeve (dernek, ifade ve din), kültürel haklar, asker-sivil ilişkilerinin Avrupa uygulamalarına göre düzenlenmesi ve Güneydoğu’daki durum konularına ilişkin hazırlıklarında ve katılım öncesi stratejisinin tam olarak uygulaması çalışmalarında Türkiye’ye yardım etmeye devam edecektir.

Birlik, Aralık 2004’te AB Konseyi’nin, Komisyon’un raporu ve tavsiyeleri temelinde, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiği yönünde karar vermesi halinde, AB’nin Türkiye’yle katılım müzakerelerine başlama taahhüdünü  yinelemektedir.

AB Konseyi, yapısal reform gündeminin tam olarak uygulanması da dahil olmak üzere, Türk Hükümetinin makroekonomik ve mali istikrara kararlı bir biçimde bağlı kalmasını teşvik etmektedir. 

AB Konseyi Türkiye’yi, yeni Üye Devletlerin katılımı bağlamında Ankara Anlaşması’nın uyarlanması konusundaki müzakereleri, Topluluk ve 25 Üye Devlet adına Komisyon’la sonuçlandırmaya davet etmektedir.

AB Konseyi, Türk Hükümetinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulma yönündeki çabalarına olumlu katkısını memnuniyetle karşılamaktadır.