Kopenhag Zirvesi (12-13 Aralık 2002)

Türkiye

“18. Konsey, diğer aday devletlere uygulanan kriterler temelinde Türkiye’nin AB’ye katılması mukadder bir aday devlet olduğuna dair 1999’da Helsinki’de aldığı kararı hatırlatır. Konsey, Türkiye’nin, Kopenhag kriterlerini yerine getirme yolunda attığı önemli adımları ve özellikle Katılım Ortaklığı belgesinde belirtilen birçok önemli önceliği kapsayan son yasa paketleri ile bilahare benimsenen uygulama tedbirlerini büyük memnuniyetle karşılar. AB, yeni Türk hükümetinin reform yolunda ilave adımlar atma kararlılığını not eder ve siyasi kriterler alanında sadece mevzuat değil özellikle uygulama bağlamındaki tüm eksikliklerin süratle giderilmesini teşvik eder. AB, 1993 yılında Kopenhag’da kararlaştırılan siyasi kriterler uyarınca bir aday devletin üye olabilmesi için demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı ile bunların korunmasını güvence altına alan kurumlarının istikrara kavuşturulmuş olması gerektiğini hatırlatır.

19. AB, Türkiye’yi reform sürecini enerjik bir şekilde sürdürmeye teşvik eder.  AB, Aralık 2004’te AB Komisyonu’nun rapor ve tavsiyesine dayanarak Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine karar verdiği takdirde,  Türkiye’yle katılım müzakerelerini gecikmeksizin başlatacaktır.

20. Türkiye’yi AB üyeliği yolunda desteklemek amacıyla Türkiye için mevcut Katılım Stratejisi güçlendirilecektir. Komisyon, gözden geçirilmiş bir Katılım Ortaklığı önerisi sunmaya ve mevzuatın incelenmesi sürecini yoğunlaştırmaya davet edilir. Buna paralel olarak, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği genişletilmeli ve derinleştirilmelidir. AB, Türkiye’ye katılım öncesi mali yardımını kaydadeğer ölçüde artıracaktır. Bu yardım, 2004’ten itibaren bütçe içinde “katılım öncesi harcamalar” başlığı altında finanse edilecektir.”

Kıbrıs

 “10. Yukarıdaki 3. paragraf uyarınca, Kıbrıs’la üyelik müzakerelerinin tamamlanmış olduğu dikkate alınarak, Kıbrıs AB’ye yeni bir üye ülke olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte Konsey, birleşmiş bir Kıbrıs’ın AB’ye katılımını kuvvetle tercih ettiğini teyit eder. Bu çerçevede AB, Kıbrıs sorununa BM Genel Sekreteri’nin önerileri temelinde 28 Şubat 2003’e kadar kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik olarak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin müzakereleri sürdürme taahhüdünü memnuniyetle karşılar. Konsey, bu önerilerin önümüzdeki haftalar içinde soruna çözüm bulmaya yönelik eşsiz bir fırsat sunduğuna inanır ve Kıbrıslı Rum ve Türk toplumlarının liderlerini bu fırsatı kullanmaya davet eder.

11. Birlik, AB’nin kuruluş temellerinin dayandığı ilkelere uygun olarak bulunacak çözümün unsurlarını Katılım Antlaşması’na dahil etme niyetini hatırlatır. Bir çözüm durumunda, Konsey, Komisyon önerileri temelinde oybirliğiyle hareket ederek, Kıbrıs Türk toplumu açısından Kıbrıs’ın AB’ye katılımına ilişkin unsurların uyarlanması konusunda karar verecektir.

12. Çözüm sağlanamaması halinde Konsey Komisyon’un önerileri temelinde oy birliğiyle aksine karar verilinceye değin  müktesebatın Ada’nın kuzey kesiminde uygulanmasını askıya almayı kararlaştırmıştır. Bu arada Konsey, Komisyon’u, Kıbrıs hükümetiyle bilistişare, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin ekonomik kalkınmasını sağlayacak ve AB’ye yaklaştıracak yolları değerlendirmeye davet eder.”