Feira Zirvesi (20 Haziran 2000)
Türkiye

 “17.Türkiye bağlamında Avrupa Konseyi, bu adayın katılım kriterlerini karşılama girişimlerini not etmektedir. Helsinki Sonuçları uyarınca, Avrupa Konseyi, başta insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağlamında olmak üzere, somut ilerleme kaydedilmesini beklemektedir. Komisyon, Türkiye’yle müktesebatın analitik incelenmesi sürecinin hazırlanmasında kaydedilen gelişme hakkında Konsey’e rapor vermelidir. Komisyon da, yukarıda belirtilenler ışığında, mümkün olan en kısa zamanda Türkiye’ye yapılacak mali yardıma ilişkin tek çerçeve ile Katılım Ortaklığı belgesine ilişkin önerilerini sunmaya davet edilmektedir.” 

Kıbrıs

“14.Avrupa Konseyi, Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’yla müktesebatın “Kurumlar” haricindeki tüm alanlarının müzakereye açılmış olmasını memnunlukla karşılamaktadır. Konsey, halen müzakere edilmekte olan birçok alanda kaydadeğer ilerleme sağlandığını da not etmektedir.”