Brüksel Zirvesi ( 15-16 Haziran 2006)

Türkiye

54. AB Konseyi müktesebat taramasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmiştir ve Türkiye ile fiili katılım müzakerelerinin başlamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye’den antlaşmalarda ortaya koyulan değerler, hedefler ve hukuki düzeni paylaşması beklenmektedir. Birlik, Türkiye’nin Birliğin standartları ve Kopenhag kriterleri dahil üyelik yükümlülüklerini yerine getirme yönündeki gayretlerini desteklemek konusunda kararlıdır. AB Konseyi, daha önceki sonuç bildirgelerine paralel olarak, müzakerelerin her bir ülkenin kendi performansına göre işleyeceğini ve hızının her bir ülkenin Müzakere Çerçevesi’nde ortaya koyulan yükümlülükleri yerine getirmede kaydettiği ilerlemeye bağlı olacağını hatırlatmaktadır. Bu, Ortaklık Anlaşması ve Avrupa Topluluğu ile Üye Ülkelerinin 21 Eylül 2005 tarihli Deklarasyonunda üzerinde mutabakat sağlandığı üzere, tam olarak uygulanması 2006 yılında denetlenecek olan Ek Protokol çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığının uygulanmasını da içermektedir. AB Konseyi, yukarıda belirtilen Deklarasyonda yer alan tüm ilgili hususlarda kaydedilen ilerlemenin Konsey tarafından 2006 yılı boyunca izlenmesinin sağlanacağını hatırlatmaktadır. AB Konseyi, reform sürecini hızlandırma ve reformları tümüyle ve etkili bir şekilde ülke genelinde uygulama yönünde Türkiye’ye çağrıda bulunmaktadır. Böylece reform sürecinin geri dönülmezliği ve sürdürebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, iyi komşuluk ilişkileri taahhüdü de dahil olmak üzere Kopenhag siyasi kriterlerinin tamamen yerine getirilmesinde de ilerleme kaydedilecektir. Bu çerçevede, sorunların barışçı yollarla çözümünü olumsuz etkileyecek tüm faaliyetlerden kaçınılması gerekmektedir.