Brüksel Zirvesi (24-25 Ekim 2002)

Türkiye

“6. Birlik, Komisyon’un İlerleme Raporunda tescil edildiği üzere, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşılama yönünde önemli adımlar atmış ve ekonomik kriterleri yerine getirme ve mevzuat uyumu konularında ilerleme kaydetmiş olmasından memnuniyet duymaktadır. Bu durum, Türkiye’yle katılım müzakerelerinin başlatılmasını yakınlaştırmıştır. Birlik, Türkiye’yi, AB’ye katılım sürecini diğer aday ülkeler için de geçerli ilke ve kriterler temelinde ileriye götürecek olan reform sürecini devam ettirmesi ve uygulama yönünde ilave somut adımlar atması için teşvik eder. Konsey, Kopenhag Zirvesine kadar, Türkiye’nin adaylığının bir sonraki aşaması hakkında Komisyon’un Strateji Kağıdı temelinde ve Helsinki, Laeken ve Sevilla Avrupa Konseyleri  Sonuçlarına uygun şekilde  karar almak için gerekli unsurları hazırlamaya davet  edilir.”

Kıbrıs

“4.Birlik, birleşik bir Kıbrıs’ın kapsamlı bir çözüm temelinde Avrupa Birliği’ne üye olması yönündeki tercihini tekrarlar ve Rum ve Türk toplumları liderlerinden bu fırsattan yararlanarak katılım müzakerelerinin bu yıl tamamlanmasından önce bir anlaşmaya varmalarını talep eder. Birlik, BM Genel Sekreteri’nin ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarıyla tutarlı bir anlaşmaya varılması yönündeki kapsamlı çabalarını tam olarak desteklemeye devam edecektir. Avrupa Birliği, böyle bir kapsamlı çözümün öğelerini Katılım Antlaşması’na Birliğin temelini oluşturan ilkelerle uyumlu olacak şekilde uyarlayacaktır. Çözüm olmaması durumunda, Aralık’taki Kopenhag AB Konseyi’nde alınacak kararlar, 1999 Helsinki AB Konseyi’nde tespit edilen sonuçları temel alacaktır.”