Laeken Zirvesi (14-15 Aralık 2001)

Türkiye

 “12.Türkiye, üyelik için belirlenen siyasi kriterlere uyma yolunda özellikle Anayasası’nda yaptığı son değişikliklerle önemli mesafe mesafe katetmiştir.  Bu durum, Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin açılması olasılığını yakınlaştırmıştır. Türkiye, hem ekonomik, hem de başta insan hakları bağlamındakiler olmak üzere siyasi kriterlerin yerine getirilmesine yönelik ilerlemesini sürdürmeye teşvik edilmektedir. Türkiye’ye ilişkin katılım öncesi stratejisi, ülkenin AB müktesebatına uyum için ne ölçüde hazırlıklı bulunduğunu incelemekte yeni bir aşamaya işaret etmelidir.”

Kıbrıs

“11.AB Konseyi, Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının liderleri arasında kısa süre önce gerçekleştirilen toplantılardan memnunluk duymuş ve onları görüşmelerini Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili  kararlarıyla tutarlı olacak şekilde BM himayesinde kapsamlı bir çözüme kavuşturma yönünde sürdürmeye  teşvik etmiştir.”