Göteborg Zirvesi (16 Haziran 2001)

Türkiye

“10.Helsinki’de alınan kararlar Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırmış ve ülkenin Avrupa emelleri için yeni ufuklar açmıştır. Geliştirilmiş siyasi diyalog dahil olmak üzere Türkiye için Katılım Öncesi Stratejisinin uygulanmasında iyi gelişme kaydedilmiştir. Müktesebatın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programın Türkiye tarafından sunulması memnunlukla karşılanan bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte, insan hakları gibi bir dizi alanda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç vardır. Türkiye’nin, Katılım Öncesi Stratejisi’nin temel taşı olan Katılım Ortaklığı belgesindeki öncelikleri uygulamaya koymak üzere somut önlemler alması istenmektedir. Konsey, en geç yıl sonuna kadar Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardım için tek bir mali çerçeve kabul etmeye davet edilir. IMF’yle mutabık kalınan ekonomik program, ekonomik iyileşme koşullarının yaratılmasını teminen enerjik bir şekilde uygulanmalıdır.” 

Kıbrıs

Kıbrıs’la ilgili paragraf bulunmamaktadır.