Aralık 2019

29 Kasım-4 Aralık

- Uganda Meclis Başkanı Rebecca A. Kadaga, beraberinde Uganda Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle birlikte 29 Kasım-4 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’la görüşmüştür. Kabulde, TBMM ile Uganda Meclisi arasında “Parlamenter İş Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.

1 Aralık

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, görevinin ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aramıştır. Görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde ülkemizdeki Suriyelilere destek verilmesi ve bahsigeçenlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

2-5 Aralık

- Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) 21. Taraflar Toplantısı, 2-5 Aralık 2019 tarihleri arasında Napoli’de düzenlenmiştir. Bakanlığımız yetkililerinin de yer aldığı bir heyetle katılım sağlanan toplantı sonunda Napoli Bildirisi kabul edilmiştir.

2-15 Aralık

- BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25’inci Taraflar Konferansı, 2-15 Aralık 2019 tarihleri arasında, Şili Başkanlığında Madrid’de gerçekleştirilmiştir. Konferansa, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başkanlığında, Bakanlığımız yetkililerinin de dahil olduğu bir heyetle iştirak edilmiştir.

3-4 Aralık

- NATO’nun 70. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde Londra’da düzenlenen NATO Liderler Toplantısı’na Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlıklarında, Sayın Bakanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımızın yer aldığı bir heyetle katılım sağlanmıştır.


Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehdit ve sınamaların arttığı bir dönemde, Müttefikler arası daha güçlü birlik ve dayanışma sergilenmesinin gerekliliği ve NATO’ya verdiğimiz önem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en üst düzeyde vurgulanmıştır. Toplantı kapsamında, terörle mücadele çabalarımızda Müttefiklerimizden terör örgütleri arasında ayrım gözetmeden tam destek ve dayanışma beklediğimiz bir kez daha dile getirilmiştir.

Külfetin adil paylaşımı konusunda Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları ve hatta fazlasını yerine getirdiğine dikkat çekilmiş, güvenliğin bölünmezliği ilkesinin bir gereği olarak, ayrım gözetmeden tüm Müttefiklerin güvenlik kaygılarının ciddiye alınması gerektiği belirtilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Aralık 2019 tarihinde NATO Liderler Toplantısı marjında Londra’da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Almanya-Birleşik Krallık-Fransa Dörtlü Zirvesi’ne katılmıştır. Zirve’de terörün her tür ve tezahürüyle mücadele ve siyasi sürecin ilerletilmesi ele alınmış, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin BM’yle işbirliği içinde güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini teminen uygun şartların oluşturulması için çalışılması, İdlip başta olmak üzere Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması hususları üzerinde durulmuştur.

5-6 Aralık

- Bratislava’da 5-6 Aralık 2019’da düzenlenen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na Sayın Bakanımız başkanlığındaki bir heyetle iştirak edilmiştir. Toplantıda Ukrayna ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere, AGİT bölgesindeki muhtelif meselelerle ilgili görüşlerimiz dile getirilmiş, Ocak-Nisan 2020 Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu Dönem Başkanlığımız kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, AGİT platformlarının FETÖ gibi terör örgütlerince istismar edilmemesi gerektiğine özellikle dikkat çekilmiştir. Toplantı marjında Rusya, Kırgızistan, Arnavutluk, Moldova ve Afganistan Dışişleri Bakanları, AGİT Genel Sekreteri, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İnterpol Genel Sekreteri’yle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

6 Aralık

- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve göç konularından sorumlu İçişleri Komiseri Ylva Johansson, 6 Aralık 2019 tarihinde, yeni görevleri çerçevesinde AB dışındaki ilk resmi ziyaretlerini ülkemize gerçekleştirmişlerdir. Nezaket ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilen adıgeçenler, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’la görüşmüş, TBMM’yi ziyaret etmiş ve Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’yla biraraya gelmişlerdir.

6-7 Aralık

- Sayın Bakanımız, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’nun daveti üzerine, 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Roma’da düzenlenen 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na (MED 2019) katılmak üzere İtalya’yı ziyaret etmiştir.

Sayın Bakanımızın, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’yla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınmış, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Bakanımız anılan Forum vesilesiyle, 6 Aralık 2019 tarihinde BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn'la da biraraya gelmiştir.

7-9 Aralık

- Ülkemizin evsahipliğinde 7-9 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İİT Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı, 52 üye ülkeden 21 Bakanın ve çok sayıda bölgesel ve uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

8 Aralık

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası", 5 Aralık’ta TBMM tarafından onaylanmış ve Libya tarafıyla yapılan Nota teatisi neticesinde 8 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8-9 Aralık

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İİT Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle “İİT Üyeleri Arasındaki Yatırım İmkanlarının Harekete Geçirilmesi: Dayanışma ve Kalkınma için Yatırım” temasıyla 8-9 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı, İİT’nin bu alandaki ilk üst düzey etkinliğini teşkil etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılarak bir konuşma yaptığı Konferansa, 700’ü yabancı, toplam 1200 kişi iştirak etmiştir.

- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, 8-9 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir. Genel Sekreter, ziyareti çerçevesinde, Sayın Bakanımız ve Sayın Adalet Bakanımızla görüşmelerde bulunmuş; Adalet Bakanlığınca yürütülen "İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi”nin açılış törenine iştirak ederek katılımcılara hitap etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız, Avrupa Konseyi Genel Sekreteriyle görüşmesinde, temel hak ve özgürlüklerin ilerletilmesine ilişkin reform irademizin altını çizmiş; yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadelede ve göç alanında Konsey’den beklentilerimizi aktarmış ve Konsey’in PKK ve FETÖ tarafından suistimal edilmemesini beklediğimizi vurgulamıştır. Sayın Bakanımız kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’yle işbirliğimize verdiğimiz önemi vurgulayarak Konsey’i gelecek sınamalara hazırlayacak çalışmalarında Genel Sekreter’e destek beyan etmiştir.

9 Aralık

- Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin Sekizinci Bakanlar Konferansı, ülkemizin evsahipliğinde 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Konferansta İstanbul Bildirisi'nin yanısıra eşbaşkanlığımız döneminde hazırlanan Çalışma Rehberi ile Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planları kabul edilmiştir. Konferans marjında Sayın Cumhurbaşkanımız Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yle, Sayın Bakanımız ise Pakistan ve İran Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

9-14 Aralık

- “Geleneksel Türk Okçuluğu” adaylık dosyamız, 9-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Bogota’da düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14’üncü Komite Toplantısı’nda, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne 17’nci kültürel unsurumuz olarak kaydedilmiştir.

10 Aralık

- Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişlerinin 75’inci yıldönümünü anma töreni 10 Aralık 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenmiştir. Törene katılan Sayın Bakanımız, aynı gün Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov ve ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve ABD’den Ahıska Türkleri’nin temsilcilerinin bulunduğu heyeti kabul etmiştir. Sayın Bakanımız kabulde, Ahıska Türkleri’ne desteğimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirtmiştir.

10-11 Aralık

- Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde Nur-Sultan’da düzenlenen Astana formatında Suriye konulu 14. Yüksek Düzeyli Toplantı’ya katılmıştır. Sayın Bakan Yardımcımız, Rusya Federasyonu ve İran heyetleri ile BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’le görüşmeler yapmış; ayrıca Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etmiştir. Temaslarda İdlip ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler ile siyasi süreçte gelinen aşama ele alınmıştır.

10-14 Aralık

- Uganda Savunma ve Gazi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rwamirama Bright ve beraberindeki heyetle, 10-14 Aralık 2019 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında Bakan Rwamirama Bright, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir.

11 Aralık

- Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve beraberindeki heyet, 11 Aralık 2019 tarihinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Hırvatistan’dan ülkemize Dışişleri Bakanı düzeyinde beş yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret çerçevesinde, Hırvatistan’ın 2020’nin ilk yarısındaki AB dönem başkanlığı öncelikleri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır.

- Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 tedariğimiz gerekçe gösterilerek ülkemize yönelik “yaptırımlar” öngören yasa tasarısı 11 Aralık 2019 tarihinde Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmiştir.

11-18 Aralık

- Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmoud, TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un davetine icabetle ve Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu vesilesiyle 11-18 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında “Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Katar Devleti Şura Meclisi Arasında Parlamenter İşbirliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.

12 Aralık

- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliği 12 Aralık 2019 tarihinde Teşkilatın ilk İslam Konferansı’na evsahipliği yapmış olan Fas’ın Rabat kentinde düzenlenmiştir. Toplantıda bir konuşma yapan Sayın Bakanımız, Fas Başbakanı Saadettin Osmani ve Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasser Bourita’yla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

- Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Bob Menendez tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde sunulan, 1915 olaylarının ABD hükümeti tarafından “soykırım” olarak tanınması ve anılmasına ilişkin Senato’nun görüşünü yansıtan S.Res. 150 rumuzlu karar tasarısı, 12 Aralık 2019 tarihinde Komite düzeyinde ele alınmaksızın doğrudan Senato Genel Kurulu’na getirilerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kararın ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus 17 Aralık 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, ABD Yönetimi’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığını, buna ilişkin görüşlerinin geçtiğimiz Nisan ayındaki Başkanlık açıklamasına yansıtıldığını ifade etmiştir.

13 Aralık

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 41’inci Toplantısı, 13 Aralık 2019 tarihinde Dönem Başkanı Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın evsahipliğinde Atina’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır. Toplantıda KEİ Üyesi Ülkeler arası ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, KEİ reformu, Dönem Başkanlığı rotasyonu ve bütçe konuları ele alınmış, ülkemize tahsisli KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı görevine aday gösterilen Büyükelçi Ebru Barutçu Gökdenizler’in adaylığı Bakanlar Konseyi tarafından onaylanmıştır.

Toplantı sonunda KEİ Dönem Başkanlığı, 1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 dönemi için Yunanistan’dan Romanya’ya geçmiştir.

13-14 Aralık

- Sayın Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Doha Forumu vesilesiyle 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Katar’ı ziyaret etmişlerdir.

Sayın Bakanımız Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani’yle biraraya gelmiş, Afrika Birliği Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ve Dışişleri Bakanı Tahir Siyala, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Almanya eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Ziyaret sırasında ayrıca Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin El Ganim’in katıldığı törenle Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nın yer alacağı Halid Bin Velid Kışlası’nın açılışı gerçekleştirilmiştir.

13-16 Aralık

- Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurul Toplantısı “Asya Parlamentoları Arasında Çoktaraflı İşbirliğinin Rolü” temasıyla 13-16 Aralık 2019 tarihlerinde TBMM’nin evsahipliğinde Antalya'da düzenlenmiştir. Genel Kurul esnasında alınan karar uyarınca, 2017-2019 dönem başkanlığını yürüten ülkemiz 2020-2021 dönem başkanlığını da üstlenmiştir. Toplantı sonunda APA’ya üye ülkelerce Antalya Deklarasyonu kabul edilmiştir.

Toplantı marjında, TBMM Başkanımız Sayın Şentop KKTC Meclis Başkanı, Afganistan Meclisi Başkanvekili, İran Danışma Meclisi Başkanı ve Umman Şura Meclisi Başkanvekili’yle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

14 Aralık

- Sayın Cumhurbaşkanımız Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi 14 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da kabul etmiştir.

14-15 Aralık

- Bangsamoro Özerk Bölgesi Geçiş Hükümeti Başbakanı Hacı Murad İbrahim, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlediği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi’ne katılmak üzere ülkemize gelmiştir. Adıgeçen, Bakan Yardımcılarımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal ve Sayın Yavuz Selim Kıran tarafından kabul edilmiş ve bölgedeki silah bırakma sürecini gözlemlemekten sorumlu Uluslararası Silahsızlanma Komisyonu Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy başkanlığında Bakanlığımızda düzenlenen eşgüdüm toplantısına katılmıştır.

15 Aralık

- Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Aralık 2019 tarihinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Libya’yla 27 Kasım’da imzalanan Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar, Libya’daki durum ve Berlin Süreci’ne ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Bakanlığımız 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Kesin Hesabı, TBMM Genel Kurulu’nda 15 Aralık 2019 tarihinde ele alınması ve kabulü vesilesiyle Sayın Bakanımız, bütçe teklifimizi sunan bir konuşma yapmış ve Sayın Milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır.

16-18 Aralık

- Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından iki yıl önce başlatılan, mülteciler için teknolojiye dayalı çözümler geliştiren girişimcileri desteklemek suretiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) gerçekleştirilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan SKA Etki Hızlandırıcı projesinin tanıtılması için Küresel Mülteci Forumu marjında "Mültecilerin Geçim Kaynakları için İnovasyon: SKA Etki Hızlandırıcı" başlıklı bir yan etkinlik düzenlenmiştir.

Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Kriz Bürosu Direktörü Asako Okai, BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa, Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Bill ve Melinda Gates Vakfı ve WFP temsilcileri katılım sağlamıştır.

17-18 Aralık

- Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye, Almanya, Etiyopya, Kosta Rika ve Pakistan eş-başkanlığında Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. Özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, mülteciler gibi birçok paydaş Foruma katılım sağlamıştır. Foruma Sayın Cumhurbaşkanımız eş-başkanlık yapmışlar, uluslararası toplumdan mültecilere ilişkin adil yük ve sorumluluk paylaşımı konusundaki beklentilerimizi en üst düzeyde aktarmıştır.

Forumda mültecilere yönelik 7,7 milyar ABD Doları tutarında katkı taahhütünde bulunulmuş ve sağlık, eğitim, istihdam ve koruma gibi farklı alanlardaki iyi uygulamalar konusunda deneyimler paylaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Küresel Mülteci Forumu marjında 17 Aralık 2019 tarihinde Cenevre’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda Ürdün, Irak ve Lübnan’la ortaklaşa düzenlenmesi öngörülen konferansa ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bu üç ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla biraraya gelmiştir.

Forum marjında Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ve Yüksek Komiser’in Koruma’dan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs’le ayrı ayrı görüşmüş, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci bağlamındaki işbirliğimizi ele almıştır.

18 Aralık

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 18 Aralık 2019 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından kabul edilmişlerdir. Görüşmelerde ülkemiz ile KKTC arasındaki mali ve ekonomik işbirliği ele alınmıştır.

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Dokuzuncu Genel Kurulu, 18 Aralık 2019 tarihlerinde TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un katılımıyla Bakü’de düzenlenmiştir. Genel Kurul’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülen TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan’a devredilmiştir. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov'un daveti üzerine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay da Genel Kurula katılmıştır.

TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov, Azerbaycan Başbakanı Ali Esadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva’yla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

18-19 Aralık

- Sayın Cumhurbaşkanımız 18-19 Aralık 2019 tarihlerinde, bu yıl ilk kez liderler seviyesinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi münasebetiyle Malezya'ya ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da dahil olduğu bir heyet eşlik etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Ulusal Bağımsızlığın Temininde Kalkınmanın Rolü” temasıyla gerçekleşen Zirve’nin açılış töreninde bir konuşma yapmış ve “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında katılımcılara hitap etmiştir. Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad bir görüşme gerçekleştirmiş ve “Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yanısıra savunma sanayii firmaları arasında işbirliğinin tesis ve ilerletilmesini hedefleyen 14 belgenin teatisini gerçekleşmişlerdir.

19 Aralık

- Sayın Bakanımız tarafından XI. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle ilan edilen “Yeniden Asya” girişimin kurumlararası ilk koordinasyon toplantısı 19 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. İlgili Bakanlıklar ve kurumlardan toplam 85 yetkilinin katıldığı toplantının başkanlığını üstlenen Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal, girişimin, ülkemizin Asya’ya yönelik yaklaşımını kıtadaki gerçeklere uyarlayacak ve geleceğe taşıyacak yeni bir çerçeve oluşturma hedefiyle başlatıldığını belirtmiştir.

20 Aralık

- 11 Aralık 2019 tarihinde Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 2020 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın uyumlaştırılmış metni 17 Aralık’ta Senato’da kabul edilmiş, 20 Aralık’ta da Başkan Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu metin, ülkemizin F-35 tedarikinin engellenmesi, Türk Akım Projesine dair atıflar ve Kıbrıs Adası’na yönelik ABD silah ambargosunun GKRY bağlamında koşullu olarak kaldırılması gibi unsurlar içermektedir.

20-22 Aralık

- TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop “21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı” kutlamalarına katılmak üzere, Kuzey Makedonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret çerçevesinde Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’la görüşmeler gerçekleştiren Sayın TBMM Başkanımız, Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni ziyaret etmiş ve Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’nin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle Üsküp’te düzenlediği “Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu”nda davetlilere hitap etmiştir.

23 Aralık

- Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı 23 Aralık 2019 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki kalkınma ve üçlü işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen toplantıda ekonomi, ulaştırma, enerji, tarım, çevre, kültür, spor, bilim, teknoloji, turizm, gıda güvenliği gibi birçok alanı kapsayan bir eylem planı kabul edilmiş, küresel ve bölgesel konular ele alınmıştır. Sayın Bakanımızın ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesinde yürüttüğümüz Azerbaycan ve Gürcistan’ın Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında Tiflis Bildirisi kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız, Gürcistan ziyareti kapsamında, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’la görüşmeler yapmış ve Tiflis’teki Gürcistan Uluslararası Maarif Okulu’nun açılışını gerçekleştirmiştir.

24 Aralık

- Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Gharibashvili, Sayın Milli Savunma Bakanımızın davetine icabetle, 24 Aralık 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret vesilesiyle Gürcistan’la Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

25 Aralık

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızın da bulunduğu bir heyetle, 25 Aralık 2019 tarihinde Tunus’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Tunus Cumhurbaşkanı Keys Said’le yaptığı görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

26 Aralık

- Sayın Bakanımız 26 Aralık 2019 tarihinde, Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’ın evsahipliğinde Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Yeniden Asya Çalıştayı”nın açılış konuşmasını yapmıştır. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, düşünce kuruluşlarından araştırmacılar ve Ankara’da mukim yabancı misyonlardan üst düzey temsilcilerin katıldığı Çalıştay’ın beş ayrı oturumunda Asya kıtasına yönelik izlenebilecek siyasa önerileri tartışılmıştır.