UZAY

Uzayın sivil amaçlarla kullanılması konusundaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Komitesi (UBAKK), bu Komiteye bağlı Hukuk, Bilim ve Teknik Alt Komiteleri ile UBAKK kapsamında kurulan çalışma grupları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, 2008 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin öncülüğünde “Dış Uzay Faaliyetlerine İlişkin Uluslararası Davranış İlkeleri” (International Code of Conduct for Outer Space Activities) konusunda müzakereler yapılmaktadır.

Ülkemizin Uzay Çalışmaları

Ülkemizin uzay alanındaki çalışmaları son 20 yılda hız kazanmıştır.

Günümüzde Türkiye, kendi uydularını üretecek bilimsel ve teknik altyapıya, insan gücüne erişme doğrultusunda önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu çerçevede, ülkemize ait yer gözlem ve telekomünikasyon uyduları yörüngeye yerleştirilmektedir.

Ayrıca, ulusal uzay stratejisinin belirlenmesi amacıyla ülkemizin uzay alanındaki çalışmalarınının kurumlararası eşgüdümünü sağlaması öngörülen Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulma çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin uzay konusunda taraf olduğu temel BM anlaşmaları şunlardır:

-27 Ocak 1967 tarihli, Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Anlaşma,

-27 Nisan 1968 tarihli, Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma,

-29 Mart 1972 tarihli, Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme,

-12 Kasım 1974 tarihli, Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesi,

-18 Aralık 1979 tarihli, Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma.

Ülkemiz ayrıca, Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nün (APSCO) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. APSCO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini, 15 Nisan 2016 tarihinden bu yana TÜBİTAK UZAY Başuzman Araştırmacılarından Egemen Özalp üstlenmiştir.