#

Bakanlığımız Emlak Dairesi Başkanlığı aşağıdaki konularda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir:

1. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terkedilmiştir. Ülkemizde vatandaşları taşınmaz ve sınırlı hak edinebilecek ülkeler hakkında 0312 248 7205 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

2. Türk vatandaşlarının yurtdışındaki taşınmazlarına ilişkin mülkiyet iddiaları ilgili dış temsilciliklerimize iletilmektedir.

3. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’deki taşınmazlarına ilişkin sorunları, çözüm yollarının tespiti amacıyla ilgili kurumlarımıza bildirilmektedir.

4. Mısır ile 1981 yılında imzalanan Tazminat Anlaşması çerçevesinde vatandaşlarımızın başvurularına ilişkin tazminat bedellerinin peyderpey tahsil edilmesine çalışılmaktadır.

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ REHBERİ

Sırbistan’da El Konulan Malların İade ve Tazminatına İlişkin Kanun Uyarınca 1 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Başvuru Süresi Dolmuştur.