#

Dışişleri Bakanı

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 Alanya doğumludur.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993’te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı”nı tamamlamıştır.

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başlamış, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etmiştir.

“Bugün, insan haklarını temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilmesinin 66.yıldönümünü kutluyoruz.

Beyanname’nin temelini oluşturan insan haklarına ilişkin evrensel değerlerin korunup geliştirilmesi Türk dış politikasının temel unsurlarından birisidir. Bu amaçla, Türkiye bir yandan temel hak ve özgürlükler alanındaki bölgesel ve uluslararası sözleşmelere ve mekanizmalara taraf olmak suretiyle insan hakları hukukunun ve değerlerinin uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunurken, diğer yandan temel hak ve özgürlükler alanındaki standartların ulusal düzeyde yerleştirilmesi ve uygulanması yönünde de kararlılıkla hareket etmektedir.”

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu Takip Edin : @MevlutCavusoglu