#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10 Aralık İnsan Hakları Günü Vesilesiyle Yayımladıkları Mesaj

Bugün, insan haklarını temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilmesinin 66.yıldönümünü kutluyoruz.

Beyanname’nin temelini oluşturan insan haklarına ilişkin evrensel değerlerin korunup geliştirilmesi Türk dış politikasının temel unsurlarından birisidir. Bu amaçla, Türkiye bir yandan temel hak ve özgürlükler alanındaki bölgesel ve uluslararası sözleşmelere ve mekanizmalara taraf olmak suretiyle insan hakları hukukunun ve değerlerinin uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunurken, diğer yandan temel hak ve özgürlükler alanındaki standartların ulusal düzeyde yerleştirilmesi ve uygulanması yönünde de kararlılıkla hareket etmektedir.

Nitekim ülkemiz, temel uluslararası insan hakları sözleşmelerine taraftır ve bu sözleşmelere evrensel katılımı desteklemektedir. Ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi başta gelmek üzere Birleşmiş Milletler’in temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm mekanizmalarıyla yakın işbirliği sürdürmektedir.

Dünyada barış ve istikrarın tam olarak sağlanması, insan haklarına saygı temelindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasının yanısıra, farklı coğrafyalardaki insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele edebilme imkan ve yeteneklerinin geliştirilmesiyle de yakından ilgilidir. Günümüzde insanların özgürlük, eşitlik ve onurlu yaşam haklarını hiçe sayan hiçbir politikanın ve uygulamanın kabulü mümkün değildir. Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları insanlığın ortak refahı ve mutluluğu için kullanması gerekmektedir. Küresel ve bölgesel kuruluşların yapıcı, iyileştirici, önlem alıcı rol ve gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu anlayışla, 2016 yılında ev sahipliği yapacağımız ve tarihte ilk kez düzenlenecek olan BM Dünya İnsani Zirvesi’ne önem veriyor, sözkonusu Zirve’nin uluslararası insani hukuk, insani müdahale ve yardımlar gibi alanlarda geleceğin gündemini belirleyeceğine, ayrıca bu alanlarda uluslararası hukuku ve uygulamayı güçlendirici normları geliştireceğine inanıyoruz.

İnsan Hakları Günü vesilesiyle, evrensel değerlere dayalı insan hakları ve temel özgürlüklere saygının tüm dünyada temel teşkil edeceği bir gelecek diliyorum.