#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 26 Eylül Türk Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü Vesilesiyle Yayımladıkları Mesaj, 26 Eylül 2018

Her dil, o ülkenin kültürünü yansıtan bir aynadır. Geçmişten gelen kültür miraslarının korunması ve yaşatılmasında dillerin korunması son derece önemlidir. Zira 6000’den fazla dilin konuşulduğu dünyamızda, bir kültürün sahip olduğu incelikler ve güzellikler ancak o kültürün dili ile yaşatılabilir.

Avrupa Diller Günü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin inisiyatifiyle 2001’den bu yana her yıl 26 Eylül’de kutlanmaktadır. Her iki kişiden birinin iki dilli veya çok dilli olduğu günümüzde, birbirimizi daha iyi anlamamızı ve iletişim kurmamızı sağlayan tüm dillerin hayat boyu öğrenimi teşvik edilmeli ve bu yolla, zengin dil ve kültür mirası korunmalıdır.

“Dilimizin sınırları, dünyamızın sınırları demektir” diyen büyük filozof Ludwig Wittgenstein’a atfen ufkumuzun genişliğini belirleyen olgunun kullandığımız dil ve dillerin zenginliği olduğunu bu özel gün vasıtasıyla bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmakta yarar var.

Geleceği şekillendiren sosyal politikalarda da, var olan kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunması ve toplumların bu çeşitlilikten beslenmesi esas alınmalıdır. Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözlerinde yer verdiği üzere, “Dünyada nice diller var, nice diller, ama hepsinin de anlamı bir. Sen kapları, testileri hele bir kır, sular nasıl bir yol tutar, gider. Hele birliğe ulaş, hır gürü, savaşı bırak, can nasıl koşar, bunu canlara iletir.” Tüm diller, kültürleri ve insanları anlamak ve engelleri aşmak için bir vesiledir aslında. Avrupa Birliği de “çeşitlilikteki birlik” ilkesi kapsamında çok kültürlülüğe öncelik vermiş ve bu ilkenin devamlılığını çok dillilik prensibiyle desteklemiştir.

Bu vesileyle, 26 Eylül Türk Dil Bayramını ve Avrupa Diller Günü’nü kutlarım.