#

Bakanlığı Takip Edin:

Sayın Bakanımızın Avrupa Günü Mesajı, 9 Mayıs 2019

Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasını ve daha bütüncül bir Avrupa oluşturulmasını amaçlayan Schuman Bildirisi’nin açıklanmasının üzerinden 69 yıl geçmiştir. O günden bu yana çok mesafe alındığı yadsınamaz. Ancak, sahip olduklarımızı korumak ve ilerlemek için daha fazla çaba harcamak zorunda olduğumuz da unutulmamalıdır.

Avrupa projesi bugün pek çok olguyla sınanmaktadır. Küresel belirsizlikler, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve popülizm artmakta, evrensel değerler ve Birliğin geleceği tehlikelerle karşılaşmaktadır.

Türkiye şimdiye kadar, Avrupa’nın güvenliği adına türlü fedakârlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır. Ancak, Türkiye’nin Avrupa’ya yapacağı esas katkı, AB’ye tam üyeliği ile mümkün olacaktır.

AB bugün bir yol ayrımındadır. Ya küresel bir güç olacak ve bunun gerektirdiği vizyoner yaklaşımları benimseyecek ya da popülist ve aşırıcı akımların beslediği iç siyasi dinamiklere boyun eğecektir. İkinci yaklaşım şüphesiz Türkiye’yi AB’den uzaklaştırır.

Türkiye, stratejik bir hedef olarak belirlediği AB tam üyeliği sürecine bağlılığını korumaktadır. AB, ülkemize ve AB’ye katacağımız değerlere geniş bir perspektiften bakmalı ve buna uygun karşılık vermelidir.

Schuman Bildirisi, “Karşılaştığımız tehlikelerle orantılı olarak yaratıcı çabalar göstermeksizin dünya barışını korumak mümkün değildir” cümlesi ile başlar. Bugün de Avrupa halkları olarak bizler, Avrupa projesini tehdit eden sınamalara karşı yaratıcı çözümler bulmak için birlikte çalışmalı ve sahip olduğumuz değerleri güçlendirmek ve yaymak için çaba sarfetmeliyiz. Türkiye, bu amaçla AB’ye katkı sağlamaya hazırdır.

Ülkemizde AB’ye adaylığımızın tescil edildiği 1999 yılından beri kutlanmakta olan 9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun.