#

Bakanlığı Takip Edin:

Sayın Bakanımızın İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladıkları mesaj

Sayın Bakanımızın İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladıkları mesaj

İnsan haklarının evrensel düzeyde tanınması ve korunmasında dönüm noktasını oluşturan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 71. Yıldönümünü kutluyoruz.

Demokrasinin vazgeçilmezliği ve insan haklarının evrenselliği ilkeleri insani ve girişimci dış politikamızın temel unsurları arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin temel insan hakları sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını acımasızca ihlal eden birçok terör örgütüyle mücadelesini sürdürürken, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokratik değerler ve uluslararası yükümlülüklerine daima sadık kalmış, uluslararası kuruluşlarla yapıcı işbirliğini her zaman üstün tutmuştur.

İnsan hakları ile yargı alanlarında hayata geçirdiğimiz reformlar, milletimizin temek hak ve özgürlüklerden en etkin şekilde istifade edebilmesini sağlamıştır. İnsan haklarına saygı, köklü devlet kültürümüzün, yüzyıllardır süregelen hoşgörü anlayışımızın ve “Yurtta sulh, dünyada sulh” felsefesi üzerine inşa edilen dış politikamızın doğal bir sonucunu teşkil etmektedir.

Dünyanın her köşesinde yaşanan insani dramlar karşısında ülkemiz, mazlumların yanında yer alarak daima kararlı bir duruş sergilemiştir. Ancak dünyada barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için devletlerin münferit çabalarının yeterli olmadığını da görüyoruz. İnsanlığın ortak huzuru ve refahı için uluslararası toplum olarak ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmek durumundayız.

Tarih boyunca zulümden kaçanlara yardım elini uzatan ülkemiz, bugün de dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülke konumundadır. Ülkelerindeki savaş ve şiddetten kaçanlara din, dil, kültür ve köken bakımından ayrım gözetmeksizin kapılarımızı daima açık tuttuk. Evsahipliğimizdeki insanların en iyi yaşam şartlarına sahip olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Diğer yandan, dünya genelinde yükselişte olan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, nefret söylemi ve aşırıcılık toplumsal barışı ve huzuru tehdit etmekte, ortak değerlerimize yönelik en önemli sınamalardan birini teşkil etmektedir. Bu sorunlarla da kararlılıkla mücadele edilmesi tüm insanlığın ortak sorumluluğu olmalıdır.

Milletimizin ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, insan haklarının ve insani değerlerimizin daima üstün tutulduğu barış ve adalet temelli bir dünya diliyorum.