#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 Mayıs Avrupa Günü Münasebetiyle Yayımladıkları Mesaj, 9 Mayıs 2018

Avrupa bütünleşmesi projesinin temellerini atan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun üzerinden tam 68 yıl geçmiştir.

Coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye Avrupa’nın güvenliğine, istikrarına ve refahına katkıda bulunmuştur. Kurumsal olarak da Avrupa’nın bir parçası olan ülkemiz, bu doğrultuda AB’ye tam üyelik yolunda gereken çabayı göstermektedir.

Fakat son yıllarda, AB’nin kendi temel değerlerinden uzaklaşmaya başladığı üzüntü ve endişeyle gözlemlenmektedir. Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar Birliğin “çeşitlilik içinde birlik” kültürünü aşındırmakta, küresel bir güç olmak isteyen AB’nin uluslararası alanda etkinliğinin ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu durum, AB’yle ortak değerleri paylaşan geniş Avrupa coğrafyasında hayal kırıklığı ve endişe yaratmaktadır. Benzer biçimde dayanışma kisvesi altında AB ülkelerinin çıkarlarının hukukun üstünlüğünden üstün tutulması eğilimini de endişeyle karşılıyoruz.

AB’nin içinde bulunduğu bu çelişkili durumların düzeltilmesi, ancak AB’nin ayrımcılık ve popülizmden uzaklaşması ve Birliğin özünde yer alan birleştirici ve kapsayıcı yaklaşıma dönmesiyle mümkündür.

Şimdiye kadar genişleme, üzerine kurulu olduğu değerlerin yayılması açısından AB’nin en başarılı politikası olmuştur. Bu politikanın ilerleyen dönemde de sürdürülmesi hayati öneme sahiptir.

AB’ye aday ülke olarak Türkiye, AB’nin karşı karşıya kaldığı mevcut sınamaların üstesinden gelmesini temenni etmektedir. Türkiye, bu kapsamda, ortak çıkarlarımız doğrultusunda her türlü samimi ve anlamlı işbirliği fikrine açıktır.