No: 209, 30 Eylül 2010, İHK Kararı Hk.

Uluslararası insani yardım konvoyuna karşı İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sularda gerçekleştirilen ve sekiz Türk ve bir ABD vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı ve sonuçlarını incelemek üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Veri Toplama Heyeti, raporunu 22 Eylül 2010 günü İnsan Hakları Konseyi’ne sunmuştur.

BM İnsan Hakları Konseyi, profesyonel ve objektif bir yaklaşımla hazırlanan sözkonusu raporu memnuniyetle karşıladığını ifade eden ve raporun izlenmesine yönelik hususlar içeren bir karar tasarısını 29 Eylül 2010 günü kabul etmiştir.

Kararın oylanması sırasında, insan haklarıyla ilgili açık AB ilkelerine rağmen, İsrail saldırısı sonrasında vatandaşları tarafımızca tahliye edilen AB ülkelerinin çekimser oy kullanmaları; saldırıda bir vatandaşı da vefat etmiş olan ABD’nin ise olumsuz oy kullanmış bulunması hayal kırıklığıyla karşılanmıştır. Bu hissiyatımız AB ve ABD tarafına iletilmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu karar, Veri Toplama Heyeti raporunda kayıtlı bulgu ve sonuçların hayata geçirilmesinin izlenmesini öngörmektedir. Kararın uygulanmasının dikkatli bir biçimde takibi önem taşımaktadır. Bu bağlamda kaydedilecek ilerleme, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2011 Mart ayında gerçekleştirilecek 16. oturumunda ele alınacaktır.

Raporun; İsrail’in konvoya uluslararası sularda yaptığı silahlı müdahalenin bariz bir biçimde yasadışı olduğu, İsrail askerlerinin orantısız, gereksiz ve inanılması güç bir düzeyde şiddete başvurduğu, müdahalenin insan hakları hukuku ve insancıl hukuk kurallarını ağır bir şekilde ihlal ettiği yolundaki temel tespitleri önemlidir. Bu tespitlerden başta İsrail olmak üzere tüm ilgili tarafların gerekli dersi çıkarmasını beklemekteyiz.