No: 208, 30 Eylül 2010, ABD Temsilciler Meclisi Kararı Hk.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Eylül 2010 tarihinde 1631 sayılı “ Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs’ta dini yerlerin ve eserlerin korunması ve dini özgürlüklere saygı” başlıklı bir karar tasarısını kabul etmiştir.

Sözkonusu karar tasarısının, sadece Kıbrıs Rum tarafının iddialarını dikkate alarak önyargılı biçimde hazırlandığı görülmektedir. Ayrıca karar metni, Temsilciler Meclisi’nin güvenirliğine zarar verebilecek birçok maddi hatayı içermektedir.

Yanlış bilgilere dayanan önyargılı kararların kabulünün, Ada’da devam etmekte olan BM çözüm sürecine ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında yakınlaşma çabalarına zarar verebileceği de akılda tutulmalıdır.