No: 207, 29 Eylül 2010, Büyükelçi Sayın Engin Soysal’ın Pakistan’a Yardımdan Sorumlu BMGS Özel Temsilcisi Olarak Atanması Hk.

Bakanlığımız İkili Siyasi İşler (Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika) Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Rauf Engin Soysal, 27 Eylül 2010 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından BM Genel Sekreteri’nin Pakistan’a Yardımlardan Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atanmıştır.

Ocak 2007-Temmuz 2009 döneminde Türkiye’nin Pakistan nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Büyükelçi Soysal, Pakistan’ı yakından tanıyan, bölge hakkında derin bilgi sahibi olan, çok taraflı diplomasi tecrübesini haiz, kıdemli bir diplomatımızdır. Büyükelçi Soysal, Afganistan ve Pakistan özel temsilcilerinden oluşan Uluslararası Destek Grubu ile Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu toplantılarına ülkemizi temsilen aktif şekilde iştirak etmiştir. Ayrıca, 2007 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlatılan ve sonuncusu 25 Ocak 2010’da olmak üzere dört defa düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirveleri ve bununla bağlantılı çok boyutlu sürecin geliştirilmesinde kilit rol oynamıştır. Büyükelçi Soysal aynı zamanda Güney Asya’da bölgesel sahiplenme anlayışına dayalı, güçlendirilmiş işbirliğinin temini amacıyla ülkemizce yapılmakta olan çalışmalara değerli katkılarda bulunmuş ve bu kapsamda 26 Ocak 2010’da Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştirilen “Asya’nın Kalbi”nde Dostluk ve İşbirliği için İstanbul Zirvesi’nin hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Büyükelçi Soysal’ın Birleşmiş Milletler’in talebi üzerine BM Genel Sekreteri’nin Pakistan’a Yardımlardan Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atanmasında, seçkin niteliklerinin ve tecrübesinin yanısıra, ülkemizin Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki yapıcı çalışmalarının, Güney Asya bölgesindeki aktif dış politika etkinliğinin ve Pakistan’la mevcut emsalsiz dostluk ilişkilerinin de rolü bulunmaktadır.

Pakistan’a Yardımlardan Sorumlu Özel Temsilci görevine bir Türk diplomatını layık görmesinden ötürü BM Genel Sekreteri’ne teşekkürlerimizi ifade eder, Büyükelçi Soysal’ın yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz. Birleşmiş Milletler’in ve BM Güvenlik Konseyi’nin sorumlu bir üyesi olarak küresel barış, istikrar ve refahın teminine yönelik gayretlerini sürdürmeye kararlı olan Türkiye, önümüzdeki dönemde gerek ikili düzeyde gerek Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu başta olmak üzere uluslararası mekanizmalar aracılığıyla dost ve kardeş Pakistan’a yönelik katkı ve desteğini artırarak sürdürecektir.