No: 199, 2 Eylül 2010, CTF-151'in Komutasının Ülkemiz Tarafından İkinci Kez Devralınması Hk.

Somali açıklarında, Aden Körfezi’nde ve Hint Okyanusu’nda vuku bulan deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele maksadıyla tesis edilen ve CTF-151 olarak adlandırılan çok-uluslu Birleşik Görev Gücü’nün komutası 1 Eylül -1 Aralık 2010 tarihleri arasında ülkemiz tarafından icra edilecektir. Böylece, ülkemiz daha önce 3 Mayıs-15 Ağustos 2009 tarihleri arasında yürüttüğü Birleşik Görev Gücü’nün komutasını ikinci kez üstlenmiş bulunmaktadır.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Tümamiral Sinan Ertuğrul, komutayı 1 Eylül 2010 tarihinde Manama/Bahreyn’de teslim almıştır. Bu dönem zarfında, TCG-Gökçeada firkateyni CTF-151’in sancak gemisi olarak görev yapacaktır.

Hükümetimiz bu vesileyle, ciddi bir güvenlik meselesine dönüşerek, uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını aksatan ve ülkemiz denizcilik sektörünü tehdit etmeyi sürdüren deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama yönündeki kararlılığını teyit etmektedir.