No: 202, 15 Eylül 2010, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı Hk.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zirve Toplantısı’na, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacaklardır.

Zirve Toplantısı marjında 15 Eylül 2010 tarihinde Dışişleri Bakanları Toplantısı da düzenlenecektir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarını bir araya getiren ilk doruk toplantısı 30-31 Ekim 1992 tarihlerinde Ankara’da, ikinci doruk toplantısı 18-19 Ekim 1994 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Daha sonraki doruklar sırasıyla 28 Ağustos 1995’te Bişkek’te, 21 Ekim 1996’da Taşkent’te, 9 Haziran 1998’de Astana’da, 8-9 Nisan 2000’de Bakü’de, 26-27 Nisan 2001’de İstanbul’da, 17 Kasım 2006’da Antalya’da ve 2-3 Ekim 2009’da Nahçıvan’da yapılmıştır.

Zirveler Süreci, ortak tarih, kültür, kimlik ve dil birlikteliğinden kaynaklanan derin ve güçlü kardeşlik bağları bulunan katılımcı ülkelerin bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmalarına olanak sağlayan üst düzeyli bir forum oluşturmuş, Nahçıvan Zirvesi’nde imzalanan Nahçıvan Anlaşmasıyla da, Sürecin kurumsal bir yapıya kavuşturulması hükme bağlanmıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı’nda, katılımcı ülkeler arasındaki ikili, çok taraflı ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra, Nahçıvan Anlaşması’nın öngördüğü Türk İşbirliği Konseyi’nin oluşumuna ilişkin düzenlemeler de ele alınacaktır.