No: 203, 16 Eylül 2010, Uluslararası İnsani Yardım Konvoyuna Yönelik Saldırıya İlişkin BM Soruşturma Paneli Hk.

Uluslararası İnsani Yardım Konvoyuna karşı İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sularda gerçekleştirilen ve sekiz Türk ve bir ABD vatandaşının ölümüyle sonuçlanan saldırının ve konvoyda bulunan kişilerin maruz kaldıkları muamelenin araştırılması amacıyla Başbakanlıkça bir Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu kurulduğu hatırlanacaktır.

Ağustos ayı boyunca çalışmalarını sürdüren Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonumuz, konvoyda yeralan üç gemide incelemelerde bulunmuş, bazı Türk ve yabancı tanıkların ifadelerine başvurmuş ve saldırının hukuki boyutunu konunun uzmanlarıyla birlikte ayrıntılı olarak değerlendirmiştir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ara rapor ve eklerindeki bulgular, BM Genel Sekreterince kurulan Soruşturma Paneline 1 Eylül 2010 tarihinde iletilmiştir.

Ara raporumuzun sunulmuş olması BM Soruşma Panelince memnuniyetle karşılanmıştır.

Çalışmalarına devam etmekte olan BM Paneli, gelinen aşamayı özetleyen bir ilerleme raporunu öngörüldüğü şekilde 15 Eylül 2010 tarihinden önce BM Genel Sekreterine sunmuştur.

Soruşturmaya ilişkin uluslararası beklentiler ışığında, BM Panelinin ilerleme raporunun BM makamlarınca kamuoyuyla paylaşılmasına önem atfetmekteyiz. Bunun, BM Güvenlik Konseyinin 1 Haziran 2010 tarihli Başkanlık Açıklamasında ifadesini bulan şeffaflık ilkesinin de; BM Genel Sekreterinin, Panelin kurulmasına ilişkin 2 Ağustos 2010 tarihli açıklamasında kayıtlı çalışma ilkelerinin de gereği olduğunun altını bir kez daha çizmekte yarar görüyoruz. Panelin bundan sonraki çalışmalarının bu ilkelere titizlikle riayet edilerek ve daha da yoğun bir dikkatle sürdürülmesine önem atfediyoruz.