No: 201, 14 Eylül 2010, Hrant Dink Davası Hk.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Devletimiz aleyhine 2007 ve 2008 yıllarında yapılan 5 başvurunun birleştirilmesinden oluşan Dink başvurusuna ilişkin kararını bugün (14 Eylül) açıklamış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, Dink başvurusu için yapılan dostane çözüm önerisinden olumlu sonuç alınması mümkün olamamıştır.

Bugün açıklanan kararıyla, AİHM; 

    • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkına ilişkin 2. maddesinin gerek esas, gerek usul yönünden ihlal edildiğine; 

    • AİHS’nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesinin ihlal edildiğine; 

    • AİHS’nin etkili başvuru hakkını düzenleyen 13. maddesinin ihlal edildiğine; 

    • Başvuranlarca öne sürülen AİHS’nin adil yargılamaya ilişkin 6.maddesi, suç ve cezaların yasallığına ilişkin 7.maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14.maddesine ilişkin iddiaların ise incelenmesine gerek olmadığına; 

    • Ayrıca, başvuranlara toplam 105.000,- Avro tazminat ödenmesine hükmetmiştir.


AİHM’in Dink başvurusunda verdiği karar aleyhine Büyük Daire’ye başvurulmamasına karar verilmiştir.

Dink kararı hükümlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve gelecekte benzer ihlallerin tekrarının önlenmesi için mümkün olan her önlem alınacaktır.