Yeniden Asya Girişimi

Asya’daki gelişmelerin yarattığı fırsatlardan ve ortaya çıkan işbirliği potansiyelinden daha etkin biçimde yararlanmak amacıyla 2019 Ağustos ayında “Yeniden Asya Girişimi” açıklanmıştır. Girişim, Asya ülkeleriyle ilişkilerimizin bütüncül ve kapsamlı bir strateji temelinde, bölgesel, alt bölgesel ve ülke özelinde yaklaşımlar da geliştirilerek, sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Girişim, Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar ve ortak hedefler temelinde işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesini öngörmektedir

Yeniden Asya Girişiminin öncelikli hedefleri arasında Asya ile ticaretimizin dengeli bir yapıya kavuşturulması, ekonomik işbirliğinin ve karşılıklı yatırımların artırılması yer almaktadır. Katma değeri yüksek, ileri teknoloji içeren sektörler, turizm, finans ve savunma sanayii sektörleri, altyapı, ulaştırma, lojistik, yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınma projeleri girişim çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen işbirliği alanlarıdır.

Köklü tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Asya ülkeleri ile ilişkilerimizin halkları birbirine bağlayacak bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor projeleriyle de çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Asya politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla ve daha etkin bir eşgüdüm dahilinde belirlenip uygulanabilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızdan temsilcilerin dahil olduğu kurumsal mekanizmalar oluşturulmuştur.

Girişim kapsamına dahil olan ülkeler bakımından öncelikli olarak gerçekleştirilmesinde yarar görülen faaliyetleri içeren ikişer yıllık eylem unsurları belirlenmiştir.

Esasen Türkiye’nin Asya ile mevcut ilişkileri sürekli olarak gelişen bir grafik izlemektedir. Dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip olan Türkiye, bugün itibariyle Yeniden Asya Girişimi kapsamındaki coğrafyada 30 Büyükelçiliğe, 24 Başkonsolosluğa sahiptir. 10 ASEAN ülkesinin tümünde Büyükelçiliğimiz mevcuttur.

Asya coğrafyasında ağırlığı giderek artan bölgesel kuruluş ve forumlara da Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesinde daha dinamik iştirak sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye, 2017 yılından bu yana Asya Parlamenter Asamblesi dönem başkanlığını yürütmektedir. 2019 yılından bu yana yürütülen Asya İşbirliği Diyaloğu ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız ile 2017 yılından bu yana yürütülen Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) dönem başkanlığımız 2021 yılı itibariyle devredilmiştir.