No: 55, 24 Şubat 2011, Fransa Cumhurbaşkanının Ülkemize bir Çalışma Ziyaretinde Bulunması Hk.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Sarkozy, 25 Şubat 2011 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan konuk Cumhurbaşkanı’na Tarım, Gıda, Balıkçılık, Kırsal Kesim ve Bölgesel İdare Bakanı Bruno Le Maire’in eşlik etmesi öngörülmektedir.

Görüşmelerde, Fransa’nın Dönem Başkanlığı çerçevesinde G-20 konularının kapsamlı biçimde ele alınması öngörülmekte olup, buna ilave olarak, ikili ilişkiler, AB içinde vuku bulan önemli gelişmeler ve Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, Kıbrıs sorunu ile bölgemizde yaşanan son gelişmelere bağlı olarak bölgesel ve uluslararası konuların da temaslarda ele alınması öngörülmektedir.

Sözkonusu ziyaretin, NATO müttefiki ve G-20 üyesi olan, aynı temel değer ve idealleri paylaşan, uluslararası ve bölgesel konularda benzer yaklaşımlara sahip Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin daha ileri taşınması için bir zemin yaratması beklenmektedir.