No: 46, 14 Şubat 2011, Dönem Başkanlığımız Kapsamında Düzenlenecek Seminer Hk.

10 Kasım 2010 tarihinde üstlenmiş olduğumuz Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı çerçevesinde AK İnsan Hakları Komiserliği (İHK) ile eşgüdüm içerisinde 17-18 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul’da “Avrupa’da Göçün İnsan Hakları Boyutu” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Seminer kapsamında, insan hakları sorunları boyutuyla Avrupa’da göç; refakatçisi olmayan göçmen çocuklar; göçmen kaçakçılığı ve sonuçlar başlıkları altında dört oturum tertiplenecektir.

Göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin insan haklarının korunması AK üyesi ülkelerin günümüzde karşılaştığı önemli meseleler arasında bulunmakta olup, sözkonusu seminer Avrupa’daki göç yasaları ve uygulamaları ile insan hakları standartları arasındaki farklara ilişkin uzman düzeyinde görüş alışverişine imkan sunacaktır.

Seminere Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden temsilcilerin yanısıra, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi (UNODC), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), AB Sınır Güvenliği Birimi (FRONTEX), AB Komisyonu yetkilileri ve bazı STK temsilcileri ile ülkemizden akademisyen ve uzmanların katılması beklenmektedir.

Avrupa Konseyi’ni özel kılan, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı ilkeleri ile üye ülkelerin bu ilkelere ilişkin yükümlülüklerini denetleyen bağımsız denetim mekanizmalarıdır. 11 Mayıs 2011 tarihine kadar sürecek olan dönem başkanlığımız sırasında, sözkonusu denetim mekanizmalarının, Avrupa vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmede oynadıkları rolün, düzenlenecek konferanslar, seminerler, paneller ve çalıştaylar ile vurgulanması ve bu şekilde kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Dönem Başkanlığımız sırasında, Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI) ile işbirliği içerisinde, 10-11 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da “Ayrımcılıkla Mücadele” konulu bir seminer gerçekleştirilmiş olup, Avrupa Konseyi’nin bir diğer bağımsız denetim mekanizması olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile eşgüdüm halinde 17-18 Mart 2011 tarihlerinde Antalya’da “Cezaevi Standartlarının İyileştirilmesi” konusunda bir başka etkinlik düzenlenecektir.