No: 50, 17 Şubat 2011, Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Olarak Tunus'u Ziyareti Hk.

Son dönemde Tunus’ta yaşanan gelişmeler ışığında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olarak Sayın Bakanımız, beraberinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland olduğu halde 21 Şubat 2011 tarihinde Tunus’a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Avrupa Konseyi demokrasi ve hukuk devleti tecrübesi bağlamında en yetkin kuruluştur. Sözkonusu ziyaretle, Tunus’daki demokrasiye geçiş süreci çerçevesinde, Avrupa Konseyince uzmanlık ve kurumsal destek sağlanması imkânlarının araştırılması öngörülmektedir.

Tunus, 2010 yılından beri Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu) üyesidir. Venedik Komisyonu, uluslararası standartlara uygun anayasa hazırlanması çalışmalarında öncü rol oynamaktadır.

Tunus’un, ahiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde oluşturulan “demokrasi için ortaklık” statüsü çerçevesinde işbirliğini geliştirme imkanı bulunmaktadır.

Sözkonusu ziyaret, Tunus’un içinden geçmekte olduğu demokratikleşme sürecine destek verilmesini, mevcut durum hakkında ilk elden bilgi alınmasını ve Avrupa Konseyi’nin hangi alanlarda ne tür katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulmasını amaçlamaktadır.